خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - بیشه (بزرگ‌ترین جنگل‌های سرزمین میانه)

بیشه (بزرگ‌ترین جنگل‌های سرزمین میانه)

نامی که هر از گاه بر بزرگ‌ترین جنگل سیاه‌بیشه اطلاق می‌شد. سیاه‌بیشه منزل خاندان بئورنینگ در غرب و الف‌های جنگلیِ تراندوییل بود.