خانه - آرشیو برچسب: Wood-The

آرشیو برچسب: Wood-The

بیشه (بزرگ‌ترین جنگل‌های سرزمین میانه)

نامی که هر از گاه بر بزرگ‌ترین جنگل سیاه‌بیشه اطلاق می‌شد. سیاه‌بیشه منزل خاندان بئورنینگ در غرب و الف‌های جنگلیِ تراندوییل بود.