خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - شهرها، ابنیه (برگه 29)

شهرها، ابنیه

تالارهای ماندوس (خانه مردگان)

محل زندگی ارباب قدرتمند سرنوشت در میان والار که نامو نام داشت اما معمولا بر اساس نام تالارهایش او را ماندوس می‌نامند. درباره ریشه این کلمه دو احتمال وجود دارد که کلماتی الفی یکی به معنای زندان و دیگری به معنای کاخ است. این تالارها در منتهی الیه غرب والینور و مشرف به دریای محیط قرار داشتند. گفته می‌شود که همزمان با گذر سالها، این تالارها نیز بزرگتر و بزرگتر می‌شوند و دیوارهای آن با پرده ها و قالیچه هایی که وایره، همسر نامو می‌بافد تزیین می‌گردد بافته‌هایی که وقایع کل تاریخ جهان را به تصویر میکشند. در این تالارها ارواح انسانها و الفها به انتظار سرنوشتهای متفاوتشان می‌مانند و به همین دلیل است که برای تالارهای ماندوس نام تالارهای انتظار را نیز برگزیده اند. پس از مدتی، الفها که تقریبا نامیرا به شمار می‌روند، دوباره بدن خود را به دست آورده و به میان خویشان خود در آمان بازمی‌گشتند، اما انسانها سرنوشتی متفاوت داشتند که حتی در میان اربابان والینور نیز تنها نامو و مانوه آنرا به واقع درک می‌کردند.

تالار آتش (تالار قصه گویی ریوندل)

تالاری در خانه الروند در ریوندل که همیشه آتش روشن در آن قرار داشت. این تالار در طول روز خالی بود اما شبها برای تعریف کردن داستان و خواندن ترانه از آن استفاده میشد.

هادودروند

به معنی غار دورفها، نامی که الفها به دژ معروف خزد-دوم اطلاق می کردند. به نظر میرسد که کلمه “هادود” نتیجه تلاش الفها برای تلفظ کلمه خزد، نامی که دورفها به خود داده بودند در زبان الفی باشد.

گابیلگاتول (استحکامات دورفها)

دژ مستحکم دورفها که در نزدیکی کوه دولمد در کوهستان آبی قرار داشت و معمولا به نام الفی اش یعنی به لگاست شناخته می شد.