خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - آندرهیل (دهی زیر تپه‌ی هابیتون)

آندرهیل (دهی زیر تپه‌ی هابیتون)

بخشی از هابیتون که دقیقاً زیر تپه‌ی هابیتون واقع شده است. سمیال‌های بسیار مشهورش داخل خود تپه است؛ بنگ‌اند.

درباره اله سار