خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - آندرهیل (دهی زیر تپه‌ی هابیتون)

آندرهیل (دهی زیر تپه‌ی هابیتون)

بخشی از هابیتون که دقیقاً زیر تپه‌ی هابیتون واقع شده است. سمیال‌های بسیار مشهورش داخل خود تپه است؛ بنگ‌اند.