آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - آندرهیل (دهی زیر تپه‌ی هابیتون)

آندرهیل (دهی زیر تپه‌ی هابیتون)

بخشی از هابیتون که دقیقاً زیر تپه‌ی هابیتون واقع شده است. سمیال‌های بسیار مشهورش داخل خود تپه است؛ بنگ‌اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...