خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اودون (دژ باستانی ملکور در منتهی الیه شمال دنیا)

اودون (دژ باستانی ملکور در منتهی الیه شمال دنیا)

«ای شعله‌ی اودون، آتش تیره کمکت نخواهد کرد. به سایه بازگرد!»-گندالف، یاران حلقه، بخش دوم، فصل ۵ پل خزد دوم

نام سینداری اوتوم‌نو، دژ ملکور در منتهی الیه شمالی دنیا. اودون، اولین و بزرگ‌ترین سنگر ملکور بود که در روزهای ابتدایی آن را حفر کرده بود، منزل دسته‌های دیوها[۱] و غول‌ها. ملکور، از اودون، هزاران سال دنیا را آزرد. از همین جا بود که انوار والار را از بین برد چنان که نیروها، آلمارن، مکان زندگی‌اشان در زمین میانه‌ را ترک گفته و به غرب عزلت اختیار کردند. ولی هنگام بیدار شدن الف‌ها، والار با تمام قدرت به اودون حمله بردند و به طور کامل ویرانش کردند و ارباش را به عنوان زندانی با خود به والینور بازگردادند.

نام اودون، به عنوان نام دژ ملکور بسیار کم‌تر از معادل اوتوم‌نو کاربرد دارد. در ارباب حلقه‌ها تنها یک بار ظاهر می‌شود که در نقل قول فوق، از گندالف آمده است. ولی به شکل اسم دره شمالی موردور که پشت مورانون قرار دارد باقی ماند. بدون شک، سائورون به یاد بزرگ‌ترین دژ ارباب باستانی خود این نام را برگزید.

 


[۱] demons

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...