آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تومونزاهار (شهر دورفها در کوهستان آبی)

تومونزاهار (شهر دورفها در کوهستان آبی)

تومونزاهار نام دورفی قلمرو ناگرود بود، دژی دورفی که در کوهستان آبی و در جنوب کوه دولمد قرار داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...