U

خانواده‌ی آندرهیل (خانواده‌ای از هابیت‌های استادل)

نام خانوادگی مرسومی میان هابیت‌های بری است. آن‌ها در دهکده‌ی استادل بر سمت شرقی تپه‌ی بری زندگی می‌کردند و به طور حتم تردیدی وجود ندارد که نامشان را از مکان قرار گیری خانه‌هایشان در شیب تپه گرفته‌اند. آندرهیل، عنوانی بود که فردو بنگینز پس از ترک شایر به خود بست. نامی که در اصل از مکانی به نام آندرهیل در هابیتون آمده بود. دست بر قضا، در اسبچه‌ی رهوار، در بری به گروهی از آندرهیل‌های واقعی برخورد که به طور طبیعی در ملاقات کسی که تصور می‌کردند عموزاده‌ای دور است کنجکاو باشند. (۱) دست کم، بخشی از خاندان آندرهیل در جنگ بری، طی نبرد حلقه شرکت داشتند و یکی از آن‌ها طی مبارزه جانش را از دست داد.

نکته:

(۱)    شایان توجه است که از قرار معلوم، قبلاً هیچ‌یک از اهالی بری، حتی کسانی هم که چندین بار به آن‌جا سفر کرده بودند نام آندرهیل از شایر به گوششان نخورده بود. این احتمالاً بدان معنا است در واقع بیرون از مرزهای سرزمین بری هیچ کس از خاندان آندرهیل زندگی نمی‌کرد.

آندرهیل (دهی زیر تپه‌ی هابیتون)

بخشی از هابیتون که دقیقاً زیر تپه‌ی هابیتون واقع شده است. سمیال‌های بسیار مشهورش داخل خود تپه است؛ بنگ‌اند.

آندر هرو (دهی کنار رود اسنو بورن)

ده کوچکی در میان کوهستان سفید، جنوب ادوراس، در دره‌ی رود اسنوبورن. ده، در پناه دون‌هارو نهان بود و نامش را نیز از دون‌هارو گرفت. دون‌هارو به معنی «معبد تپه» است و به استفاده‌ی کهنی اشاره داد که مردان کوهستان از آن مکان داشتند پس آندر هارو یعنی «زیر معبد».

اومبارداسیل (لقبی که شاه تلومتار برگزید)

در روزگار ابتدایی حکومت تلومتار بر گوندور، سواحل کشورش هنوز طعمه‌ی هجوم دزدان دریایی اومبار که تحت فرمان جانشینان کاستامیر بود. تلومتار عزم جزم کرد که به این حملات پایان دهد و در ۱۸۱۰ سوم خود هجومی را ترتیب داد. با پیروزی عظیمی، دزدان دریایی از اومبار بیرون راند و آن مکان را به نفع گوندور تصرف کرد و لقب اومبارداسیل، به معنی «پیروز بر اومبار» را بر نام خویش افزود. طی حکومت وی، اومبار تحت تسلط گوندور ماند ولی پس از مرگش به سرعت از دست رفت.