آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - خانواده‌ی آندرهیل (خانواده‌ای از هابیت‌های استادل)

خانواده‌ی آندرهیل (خانواده‌ای از هابیت‌های استادل)

نام خانوادگی مرسومی میان هابیت‌های بری است. آن‌ها در دهکده‌ی استادل بر سمت شرقی تپه‌ی بری زندگی می‌کردند و به طور حتم تردیدی وجود ندارد که نامشان را از مکان قرار گیری خانه‌هایشان در شیب تپه گرفته‌اند. آندرهیل، عنوانی بود که فردو بنگینز پس از ترک شایر به خود بست. نامی که در اصل از مکانی به نام آندرهیل در هابیتون آمده بود. دست بر قضا، در اسبچه‌ی رهوار، در بری به گروهی از آندرهیل‌های واقعی برخورد که به طور طبیعی در ملاقات کسی که تصور می‌کردند عموزاده‌ای دور است کنجکاو باشند. (۱) دست کم، بخشی از خاندان آندرهیل در جنگ بری، طی نبرد حلقه شرکت داشتند و یکی از آن‌ها طی مبارزه جانش را از دست داد.

نکته:

(۱)    شایان توجه است که از قرار معلوم، قبلاً هیچ‌یک از اهالی بری، حتی کسانی هم که چندین بار به آن‌جا سفر کرده بودند نام آندرهیل از شایر به گوششان نخورده بود. این احتمالاً بدان معنا است در واقع بیرون از مرزهای سرزمین بری هیچ کس از خاندان آندرهیل زندگی نمی‌کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...