آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اومبارداسیل (لقبی که شاه تلومتار برگزید)

اومبارداسیل (لقبی که شاه تلومتار برگزید)

در روزگار ابتدایی حکومت تلومتار بر گوندور، سواحل کشورش هنوز طعمه‌ی هجوم دزدان دریایی اومبار که تحت فرمان جانشینان کاستامیر بود. تلومتار عزم جزم کرد که به این حملات پایان دهد و در ۱۸۱۰ سوم خود هجومی را ترتیب داد. با پیروزی عظیمی، دزدان دریایی از اومبار بیرون راند و آن مکان را به نفع گوندور تصرف کرد و لقب اومبارداسیل، به معنی «پیروز بر اومبار» را بر نام خویش افزود. طی حکومت وی، اومبار تحت تسلط گوندور ماند ولی پس از مرگش به سرعت از دست رفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...