U

سرزمین‌های امرداد (سرزمین‌های فراسوی دریای کبیر)

نام آمان، یا حداقل بخشی از آن که والار، مایار و الف‌ها در آن سکونت دارند. جزیره‌ی تل‌ اره‌سئا چندین بار به عنوان شرقی‌ترین نقطه‌ی سرزمین‌های امرداد آمده و حداقل والینور باید در آن باشد. به نظر می‌رسد که «سرزمین‌های امرداد» نامی باشد که از میان آدمیان (۱) برخاسته. به اهالی نومه‌نور که به زندگی ظاهراً بی‌پایان کسانی که در این مناطق می‌زیستند حسادت می‌ورزیدند. از ابتدای کار، والار بر مردان نومه‌نور حصری نهادند که نباید از جزیره‌ی خود به غرب بادبان بکشند یا پا بر ساحل آمان بگذارند. گرچه والار دانایند تزویر سائورون را ندیدند. این مایای بزرگ، به غلط آخرین شاه نومه‌نور، آر-فارازون را ترغیب کرد که حاکم سرزمین‌های امرداد نیز خود بی‌مرگ خواهد بود. آر-فارازون که سخن سائورون را باور کرده بود ناوگان بسیار بزرگی فراهم آورد و به سمت غرب بادبان کشید تا جنگی عبث را با والار آغاز کند و در خیال خود، زندگی بی‌مرگ را به چنگ آورد. والار اجازه‌ی چنین کاری را نمی‌دادند: مانوه، الوواتار را خواند و سرزمین نومه‌نور نابود گشته و برای همیشه از دست رفت. سرزمین‌های امرداد که تا آن زمان بخشی از دنیا بود برای همیشه از دسترس انسان فانی دور شد ولی الف‌ها می‌توانستند به غرب برانند و اگر بخواهند آن‌جا روند. در پایان ارباب حلقه‌ها، کشتی سفید به همین سرزمین‌های امرداد بادبان می‌کشد. حاملان حلقه، بیلبو و فردو در شمار اندک افراد فانی بودند که اجازه داشتند بر سواحل سرزمین‌های امرداد قدم گذارند. (۲) تالکین آن قدر دقت دارد که اشاره کند حتی در آمان نیز، افراد فانی، فانی باقی می‌مانند.

نکته‌ها:

۱-در نظر یک الف، شرایط «امرداد» بودن کاملاً عادی و معمولی است. برای یکی از نخست‌زادگان، نامیدن مکانی به عنوان «امرداد» چندان معنایی نخواهد داشت.

۲-گذشته از آر-فارازون و ارتش وی، تنها شمار اندکی از افراد فانی، پیش از کشتی سفید راه خود را در دریا یافته بودند. در پایان آکالابت، تالکین اشاره می‌کند که برخی افراد فانی «از قضای تقدیر یا عنایت یا اقبال والار…به اسکله‌های نورانی آوالونه می‌رسیدند…» پس ممکن (ولی نامحتمل) است که برخی فانیانی که به شکلی غیر عادی خوش‌اقبال بودند زمانی در دوران سوم، پیش از کشتی حاملان حلقه در پایان دوره، به سرزمین‌های امرداد رسیده‌ باشند. سیلماریلیون می‌گوید یا حداقل با قوت چنین پیشنهاد می‌کند که تور با ادریل به سواحل سرزمین‌های امرداد رسید. هرچند مورد او استثنا است. چون با وجود آن که او به شکل انسان متولد شد «…در شمار نژاد پیشینیان بود و به نولدور پیوست…» پس شاید سزا نباشد که از وی به عنوان فانی یاد کنیم. نقل قول پیشین از کتاب سیلماریلیون، فصل ۲۳، تور و سقوط گوندولین آمده است.

آندومیل (ستاره‌ی شامگاهی)

عنوان و نام خانوادگی آرون، ملکه‌ی آراگورن دوم اله‌سار. معمولاً به شکل ترجمه‌ شده‌اش، ستاره‌ی شامگاهی می‌آید.

نکته:

۱-نام آندومیل اشاره به پدربزرگ آرون، ائارندیل دارد که نور سیلماریل بر جبینش مانند ستاره‌ی شامگاهی می‌درخشید (و نیز شیشه‌ی گالادریل را پر کرده بود). به نظر می‌رسد که این اسم بیشتر معنای نمادین داشته باشد. وقتی که دوران سوم به انتها می‌رسید زمان الف‌ها در سرزمین میانه نیز به انتها نزدیک می‌شد و زیبایی غیر عادی آرون نشان گذر آن‌ها بود همان طور که نور ستاره‌ی شامگاهی نشان گذر روز به شب است.

آندومه (گرگ و میش شامگاهی)

یکی از اسامی الفی برای زمان آشکاری ستاره در پایان روز، یعنی غروب. آندومه، نام کوئنیایی این چنین ساعتی است و برابر سینداری آن ادئوال است. ترجمه‌ی شاعرانه‌ای در زبان آدمیان برای آن بود: اون‌دیم (یعنی نور کم غروب) منشأ نام خانوادگی آرون، آندومیل که «ستاره‌ی شامگاهی» ترجمه می‌شود نیز همین است.

آندرتاورز (منزل مولیان سرحد غربی)

منزلگه هابیت‌های سرحد غربی، منطقه‌ای میان بلندی‌های دور و تپه‌های برج‌ که چند سال پس از نبرد حلقه به هابیت‌های شایر اهدا شد. در آندرتاورز بود که دختر سام، الانور با فاسترِ اهل گرین‌هلوم ازدواج کرده خانواده‌ی فربرن، نسل مولیان سرحد غربی را پرورش داد. با گذر زمان، خاندان فربرن به اندازه‌ی خاندان توک و برندی‌باک در تاریخ شایر تأثیرگذار شد. در آندرتاورز بود که کتاب سرخ سر حد غربی را حفظ کردند و محتوای آن بنیان نهایی گزارش ارباب حلقه‌ها بود.

مباشر (مقامی جدید در میان روهیریم‌ها)

حاکم موقت روهیریم‌ها که وقتی شاه قادر به حکومت نباشد به جای او انتخاب می‌شود. مباشر معمولاً طی جنگ انتخاب می‌شد تا هنگامی که شاه در جریان نبرد، ارتش را هدایت می‌کند به امورات خانگی برسد. ممکن بود مباشر را زمان صلح هم انتخاب کند. زمانی که شاه آن قدر پیر یا بیمار شود که نتواند به وظایفش رسیدگی کند. در این حالت، مباشر معمولاً همان وارث شاه است. ائومر، پس از نبرد حلقه، مقام مباشری را ابداع کرد. بنابراین در تاریخ پیشین روهان هیچ نشان رسمی از مباشران نیست. عنوان مذکور در زمان تئودن نبود ولی در عمل چنین مقامی وجود داشت. وظایف مباشر دقیقاً وظایفی بود که وی، پیش از راندن به نبرد شرق به ائوین سپرد.