آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - آندومیل (ستاره‌ی شامگاهی)

آندومیل (ستاره‌ی شامگاهی)

عنوان و نام خانوادگی آرون، ملکه‌ی آراگورن دوم اله‌سار. معمولاً به شکل ترجمه‌ شده‌اش، ستاره‌ی شامگاهی می‌آید.

نکته:

۱-نام آندومیل اشاره به پدربزرگ آرون، ائارندیل دارد که نور سیلماریل بر جبینش مانند ستاره‌ی شامگاهی می‌درخشید (و نیز شیشه‌ی گالادریل را پر کرده بود). به نظر می‌رسد که این اسم بیشتر معنای نمادین داشته باشد. وقتی که دوران سوم به انتها می‌رسید زمان الف‌ها در سرزمین میانه نیز به انتها نزدیک می‌شد و زیبایی غیر عادی آرون نشان گذر آن‌ها بود همان طور که نور ستاره‌ی شامگاهی نشان گذر روز به شب است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...