آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - آندرتاورز (منزل مولیان سرحد غربی)

آندرتاورز (منزل مولیان سرحد غربی)

منزلگه هابیت‌های سرحد غربی، منطقه‌ای میان بلندی‌های دور و تپه‌های برج‌ که چند سال پس از نبرد حلقه به هابیت‌های شایر اهدا شد. در آندرتاورز بود که دختر سام، الانور با فاسترِ اهل گرین‌هلوم ازدواج کرده خانواده‌ی فربرن، نسل مولیان سرحد غربی را پرورش داد. با گذر زمان، خاندان فربرن به اندازه‌ی خاندان توک و برندی‌باک در تاریخ شایر تأثیرگذار شد. در آندرتاورز بود که کتاب سرخ سر حد غربی را حفظ کردند و محتوای آن بنیان نهایی گزارش ارباب حلقه‌ها بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...