P

پارت کله‌برانت (سرزمین‌های جنوبی لورین قدیمی)

در دوران باستان، مرزهای لورین به سمت شرق تا رودخانه‌ی لیم‌لایت (که بعدها مرز شمالی روهان را شکل داد) گسترش می‌یافت. جنگل‌های لورین آن زمان عظیم‌تر از آن‌چه بعدها شد بود و گالادریم بیشتر زمین‌های جنگلی میان کله‌برانت و لیم‌لایت را اشغال کرده بودند. این منطقه را پارت کله‌برانت، دشت کله‌برانت می‌خواند. در تاریخ متأخر، جنگل‌ها عقب نشستند به همین دلیل کله‌برانت در نزدیکی مرز جنوبی لورین قرار گرفت و مردان گوندور بخش جنوبی پارت کله‌برانت را تصرف کردند. چنین شد که منطقه‌ی باریکی بین آندویین و لیم‌لایت نزد آدمیان، دشت کله‌برانت نام گرفت. ولی نزد الف‌ها، پارت کله‌برانت به تمام دشت چمن‌پوشی که از لیم‌لایت شمالی تا خود کله‌برانت در جنگل‌های لورین اشاره داشت.

پارماته‌ما (حروف مربوط به صدای پ)

یکی از چندین ته‌مار یا مجموعه اصوات، که نماینده‌ی حروف تنگ‌وار است. اشکال حرفی این ته‌مار، صدای پ و مشتقات آن را توصیف می‌کند. مجموعه‌ای اصوات که شایسته است لبی خوانده شوند و شامل صداهای پ، ب، ف، و، و امثالهم هستند. حروف تنگ‌واری که معمولاً برای این مجموعه‌ها به کار می‌رفتند لووا (کمان) بسته بودند، به سمت راست و پایین، و دور از تلکو (یا «ساقه»ی مستقیم حرف) قوس می‌گرفتند. نام پارماته‌ما، لفظ به لفظ، «مجموعه کتاب» معنی می‌دهد ولی واژه‌ی «کتاب» در این‌جا تنها بدین دلیل انتخاب شده که با حرف پ در زبان الفی شروع می‌شود و نماینده‌ی اصواتی است که ته‌مای مذکور شرح می‌دهد.

پالاندو (یکی از دو ایترین لویین)

مایایی که از مردم ارومه و دوست آلاتار بود. والار به عنوان آخرین نفر از پنج تنی که باید به سمت شرق می‌رفتند و از دریای کبیر می‌گذشتند تا جادوگر شوند پالاندو را برگزیدند. آلاتار و پالاندو را همراه یکدیگر ایترین لویین یا جادوگران آبی می‌خواندند. آن‌ها در دور دست‌های کرانه‌های شمال غربی سرزمین میانه گشتند و سرزمین‌های دور شرقی را کاوش کردند. سرنوشت ایشان هرگز فاش نشد ولی به نظر می‌رسد که آن‌ها هم مانند سارومان به تاریکی سقوط کرده باشند. تالکین اشاره می‌کند که آن‌ها مسئول شکل گیری فرقه‌های عجیبی در سرزمین‌های دوردست بودند.

نکته:

اگر فرض کنیم که بخش –پالان در نام او به –پالان که می‌شناسیم مربوط است و «دور» و «دوردست» معنی می‌دهد پس پالاندو را می‌توان به معنی کسی که تا دورها سفر می‌کند یا به احتمال کم‌تر، کسی که از دوردست می‌آید فرض کرد.

پالاران (کشتی عظیمی که آن را به نام آواره‌ی دوردست‌ها نیز می‌خواندند)

کشتی عظیمی که آلداریون و انجمن ماجراجویان نومه‌نور ساختند. در زمان ساخت، بزرگ‌ترین کشتی زمان بود و آلداریون با استفاده از این کشتی بسیاری از سفرهای اولیه‌اش به سرزمین میانه را ترتیب داد.