آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پالاران (کشتی عظیمی که آن را به نام آواره‌ی دوردست‌ها نیز می‌خواندند)

پالاران (کشتی عظیمی که آن را به نام آواره‌ی دوردست‌ها نیز می‌خواندند)

کشتی عظیمی که آلداریون و انجمن ماجراجویان نومه‌نور ساختند. در زمان ساخت، بزرگ‌ترین کشتی زمان بود و آلداریون با استفاده از این کشتی بسیاری از سفرهای اولیه‌اش به سرزمین میانه را ترتیب داد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...