خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پارت کله‌برانت (سرزمین‌های جنوبی لورین قدیمی)

پارت کله‌برانت (سرزمین‌های جنوبی لورین قدیمی)

در دوران باستان، مرزهای لورین به سمت شرق تا رودخانه‌ی لیم‌لایت (که بعدها مرز شمالی روهان را شکل داد) گسترش می‌یافت. جنگل‌های لورین آن زمان عظیم‌تر از آن‌چه بعدها شد بود و گالادریم بیشتر زمین‌های جنگلی میان کله‌برانت و لیم‌لایت را اشغال کرده بودند. این منطقه را پارت کله‌برانت، دشت کله‌برانت می‌خواند. در تاریخ متأخر، جنگل‌ها عقب نشستند به همین دلیل کله‌برانت در نزدیکی مرز جنوبی لورین قرار گرفت و مردان گوندور بخش جنوبی پارت کله‌برانت را تصرف کردند. چنین شد که منطقه‌ی باریکی بین آندویین و لیم‌لایت نزد آدمیان، دشت کله‌برانت نام گرفت. ولی نزد الف‌ها، پارت کله‌برانت به تمام دشت چمن‌پوشی که از لیم‌لایت شمالی تا خود کله‌برانت در جنگل‌های لورین اشاره داشت.

درباره اله سار