آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پنزی بگینز (یکی از عمه بزرگ‌های بیل‌بو بگینز)

پنزی بگینز (یکی از عمه بزرگ‌های بیل‌بو بگینز)

عمه بزرگ بیل‌بو بگینز، خواهر پدربزرگ بیل‌بو، مانگو؛ با فاستولف بولگر ازدواج کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...