A

آراو (نامی برای اورومه در سرزمین میانه)

سیندار در سرزمین میانه، هیچ گاه از دریا عبور نکردند تا به والینور برسند و بنابراین برای تعداد کمی از والار نامگذاری کردند. یکی از والار برای آنها بسیار آشنا بود، والای نخجیرگر که آنها را که به تازگی در سواحل کوئی وینن، بیدار شده بودند، یافته بود. در آن روزگار قدیم، الدار به او نامی دادند که منعکس کننده ی شیپور بزرگ نخجیرگری اورومه، والاروما، بود. همانگونه که زبان الف ها انشعاب یافت، این نام در کوئنیا به اورومه تغییر یافت، اما در زبان سیندار در سرزمین میانه، این والا به «آراو» نام گرفت.

در افسانه ها آمده است که آراو در زمان های قدیم،با خود حیوانات فوق العاده ای را به سرزمین میانه آورد، که شامل اجداد میراها [اسب های اصیل] از روهان می شده است. به سمت شرق در رون نوعی از گاوهای عظیم الجثه وجود داشته که آنها را نیز به نخجیرگر نسبت می دهند و به آنان گاوهای آراو می گویند.

آراورن (نهمین سرکرده ی دونه داین)

زمان: مابین سالهای  ۲۴۹۷  [۱] تا ۲۶۵۴ دوران سوم (به مدت ۱۵۷ سال زیست). سرکردگی دونه داین از سال ۲۵۸۸ دوران سوم (دوران حکومتش ۶۶ سال به طول انجامید)

معنی: قابل تفسیر به عنوان” ارباب سیاه [۲]”

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: تکاوران

خاندان: خاندان ایسیلدور

عناوین: سرکرده ی دونه داین، سرکرده ی شمال، وارث ایسیلدور

وی نهمین فرمانده ی دونه داین پس از سقوط آرتداین بود. او تکاوران را به مدت ۶۶ سال رهبری کرد و پس از او، پسرش فرمانده آراهاد دوم، سرکردگی دونه داین را به عهده گرفت. آراورن طی هفت نسل، از اجداد مستقیم آراگورن اله سار محسوب می شد.

یادداشت:

  1. همانگونه که تمام سرکردگان دونه داین اینگونه بودند، به نظر می رسد که تاریخ تولد آراورن نیز تنها در کتاب مردم سرزمین میانه (بخش دوازدهم ، وارثان ایسیلدور) مشخص شده باشد. که بنابراین کاملا قابل اطمینان نیست.
  2. ترجمه ی “ارباب سیاه” نیازمند جدا کردن دوبخش ara و vorn از یکدیگر است . همچنین این کلمه را می توان با جدا کردن ar و avorn از یکدیگر تفسیر کرد که چیزی شبیه به ” ارباب ثابت قدم” ترجمه خواهد شد، گرچه این نوع مشتق سازی کمتر قطعی است.

آن-تنات (گونه ای از ابیات که توسط الف ها استفاده می شد)

گونه ای از ابیات الف ها که تنها مثال شناخته شده ی آن سرود تینوویل است که در زیر ودرتاپ توسط آراگورن برای هابیت ها خوانده شد. فرم کامل آن معین نیست (آراگورن گفت که «ارائه اش به زبان مشترک ما سخت بود» [۱]، بنابراین احتمالا نسخه ی ترجمه شده ی او فقط اطلاعات کمی در مورد ساختار اصلی به ما می دهد). المان Ann- از این نام معین است که معنی بلند را بر ذهن جاری می کند، اما تفسیر بقیه ی این اصطلاح دشوار است. بعضی [۲] بر این باورند که این کلمه ترکیبی از کلماتی به زبان الفی به معنای «بلند» و «کوتاه» است که نشان دهنده ی ساختار اندازه ایِ این سبک است. در صورتی دیگر، المان دوم این کلمه احتمالا به ریشه کلمه ی الفی ِ teń- مربوط می شود که در این صورت آن-تنات به این صورت معنی می شود: « خطوط بلند».

یادداشت:

  1. یاران حلقه، دشنه ای در تاریکی
  2. مشخصا، پاتریک وین و کارل. اف. هاستتر، همانگونه که در «ارباب حلقه ها : کتاب همراه خواننده» نقل قول شده است.

آنگویرل (شمشیر ائول)

زمان: احتمالا زمانی قبل از پدیدار شدن خورشید و ماه ساخته شده باشد.[۱]

مکان: در بیشترین تاریخش در نان الموت نگهداری می شده است.

خاستگاه: از آهن شهاب سنگ توسط ائول، الف تاریک، ساخته شده است.

معنی : آهنی از ستاره ی آتشین [۲]

یکی از دو شمشیری که توسط ائول، الف تاریک، از آهن شهاب سنگ ساخته شد. آن شمشیر دیگر، آنگلاخل بود که ائول به تین گول در برابر ترک و اقامت در نان الموت داده بود و این شمشیر رفت تا اعمال مقتدرانه ی زیادی را از خود نشان دهد (به عنوان گورتانگ همان شمشیری که تورین با آن گلائرونگ را کشت، دوباره ساخته شد).

تاریخ آنگویرل بسیار رازآلود است. تنها جزئیاتی مشخصی که بیان شده این است که ائول آن را برای خودش نگه داشت، اما توسط پسرش مایگلین دزدیده شد. این اتفاق، حتما زمانی رخ داده که مایگلین و مادرش آره دل از نان الموت به مقصد گوندولین فرار کردند، بنابراین احتمالا به شهر پنهان تورگون برده شد. آنچه که بعدها بر سر این شمشیر آمد نامشخص است.

یادداشت:

  1. این را می دانیم که آنگویرل توسط ائول قبل از سکونت در نان الموت ساخته شده بود (به این دلیل که او شمشیر آنگلاخل را به تین گول در برابر سکونت در نان الموت به او ارزانی می دارد)؛ که این نمی تواند پس از سال ۳۰۰ دوران اول رخ داده باشد (به این دلیل که آره دل، ائول را در نان الموت کمی بعد از آن تاریخ یافته بود)، اما این مسئله نیز بطور ضمنی مطرح است که او برای سالهای زیادی در آنجا سکونت داشته باشد که در مقابل برای تعیین زمان در مورد ساخته شدن شمشیرها اینطور گفته می شود که شمشیرها قبل از پدیدار شدن خورشید و ماه ساخته شده اند.
  2. واضح است که المان ang و el به ترتیب، قابل تفسیر به «آهن» و «ستاره» می باشند. در معنای المان-uir- کمتر مطمئن هستیم، اما احتمالا به کلمه ای سیندارین به معنای «گرما» یا «آتش» مربوط باشد. این طرز معنا از این حقیقت ناشی می شود که معنای جفتِ آن شمشیر، آنگلاخل، «آهنی از ستاره ای شعله ور» می باشد. هر دو نام به این حقیقت اشاره دارند که شمشیر ها از آهن شهاب سنگ ساخته شده اند.

آنگرود (برادر فینرود و گالادریل)

زمان: در والینور به دنیا آمد در زمان سالهای دو درخت؛ کشته شده در داگور براگولاخ در سال ۴۵۵ دروان اول

نژاد: الف

بخش: نولدور

خانواده : خاندان فینارفین

جایگاه: آنگرود به همراه برادرش، آیگنور، در ارتفاعات دورتونیون اقامت داشته است.

معنی: از « Angaráto » به معنای قهرمان آهن

اسامی دیگر: آنگامایته[۱]

پسر فینارفین و یکی از چهار برادر گالادریل بود. آنگرود بطور خاص، به برادر کوچکترش آیگنور نزدیک بود و آن دو همچنین از نزدیکترین متحدین پسرعمویشان فینگون بودند.

آنگرود، الفی دانا، اندیشمند بود. پس از بازگشت نولدور به سرزمین میانه، برادر بزرگتر او، فینرود، تصمیم گرفت که او را به سان یک فرستاده نزد شاه تین گول بفرستد. او اولین کسی از نولدور بود که به منه گروت سفر کرد و با ارباب بلریاند سخن گفت.

تین گول به نولدور اجازه داد تا در سرزمین هایی که بیرون از قدرتش بود، از جمله دورتونیون در شمال، سکنی گزینند. به فرماندهی کارانتیر، بیشتر نولدور به دنبال نادیده گرفتن فرمان تین گول بودند، اما آنگرود اینگونه نبود و همراه برادرش آیگنور در دورتونیون اقامت داشتند تا مراقب دشت آرد-گالن و برج های تانگورودریم در دوردست باشند.

آن عدم توافق از آنگرود و پسران فئانور بخصوص کارانتیر، دشمن ساخت. عصبانیت آنگرود سرانجام باعث شد تا او داستان اعمال پلید فئانور در سفر به آمان و نیز خویشاوندکشی در آلکوئالونده، مکانی که مردم اولوه برادر تین گول کشته شدند را، در محضر تین گول فاش کند. سخنان آنگرود خشم تین گول را برافروخت و به این دلیل بود که گفتگو به زبان نولدور در سرتاسر سرزمین تین گول منع شد. از طریق همین سخنان آنگرود بود که سیندارین، زبان الف های خاکستریِ تین گول، تبدیل به گویش غالب الف ها در سرزمین میانه شد.

آنگرود و آیگنور بر سرزمین دورتونیون حکم راندند و باج گذار برادرشان فین رود بودند تا زمانی که داگور براگولاخ رخ داد که در آن مورگوت محاصره ی آنگباند را در هم شکست و نولدور را در هم شکست. آن دو برادر در خط مقدم جنگ همراه با نیروهای شمالی به جنگ وارد شدند و هر دو در اولین یورش سپاهیان مورگوت کشته شدند.

یادداشت:

  1. معنای آنگامایته «دست آهنین» است و اپیسه یا نام ثانویه آنگرود است(نامی جدای از نام هایی که پدر و مادر برای فرزند انتخاب می کنند) (حداقل طبق آزمون فئانور در جلد ۱۲ تاریخ سرزمین میانه). نام وی نباید با نام آنگامایته، دزد دریایی، اشتباه شود. در مورد آنگامایته دزد دریایی مختصرا در ضمیمه ی ارباب حلقه ها در مورد او اینگونه آمده است: آنگامایته شخصی بود که بیشتر از ۵۰۰۰ سال پس از مرگ آنگرود می زیسته است.
  2. در مورد همسر آنگرود، ائولوس و پسرش آروتیر به جز در بخش آزمون فئانور در جای دیگری اشاره نشده است. به جز نام آنها مطلب بیشتری از آنها در دست نیست. (که ائولوس و آروتیر به ترتیب به معنای «گل الفی» و «ارباب نجیب» می باشند). با این حال به نظر می رسد که آروتیر تحت عنوان کارگزار به عمویش فین رود فلاگوند در نارگوتروند خدمت می کرده است.