خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آردامیر (از نوادگان شجره‌ی سلطنتی نومه نور)

آردامیر (از نوادگان شجره‌ی سلطنتی نومه نور)

پسر آکسانتور که در قرون ابتدایی تاریخ نومه نور می‌زیسته است. آردامیر که نامش به معنی جواهر دنیا است، فرزندِ نوه‌ی واردامیر نولیمون، دومین پادشاه نومه نور می‌باشد؛ بنابراین او می‌توانست ادعا کند که بطور مستقیم از نسل الروس، تار- مینیاتور، است. اینکه آردامیر نیز از خود نوادگانی داشت را مطمئن هستیم، اما در تاریخ، جزئیات اسامی و کارهایی که ایشان کرده‌اند، نیامده است.

درباره 3DMahdi