خانه - شخصیت های فیلم هابیت (برگه 2)

شخصیت های فیلم هابیت

گلوئین (پدر گیملی)

Peter Hambleton در نقش گلوین در سه‌گانه هابیت

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا و پدر گیملی. گلوین[۱] پسر گروین در سال ۲۷۸۳ دوران سوم به دنیا آمد. برادر بزرگتر او اوین بود. آنها از نسل دورین بودند. بعد از نبرد آزانول‌بیزار در سال ۲۷۹۹، گلوین به همراه تراین و تورین سپربلوط سرگردان بود تا اینکه در نهایت در کوهستان آبی ساکن شدند. گیملی پسر گلوین در سال ۲۸۷۹ به دنیا آمد.

در سال ۲۹۴۱ وقتی تورین به همراه گندالف نقشه باز پس گیری تنها کوه از دست اسماگ اژدها را می کشیدند گلوین به عنوان یکی از ۱۳ دورف انتخاب شد. باشلق گلوین سفید بود. گلوین و برادرش اوین در سفر بسیار کارگشا بودند مخصوصا اینکه خیلی خوب آتش درست میکردند. گلوین در ابتدا زیاد به بیلبو بگینزِ عیار اعتماد نداشت و می گفت: «او بیشتر به عطار میخورد تا عیار!» اما بیلبو در طول سفر لیاقت خود را نشان داد و اعتبار و احترام زیادی نزد گلوین به دست آورد.

گلوین در ارباب حلقه‌ها – یاران حلقه

بعد از نبرد پنج سپاه، گلوین در تنها کوه ماند و دورفها در آنجا موفق بودند. اما گروهی بیقرار بودند و به همراه بالین به سفر بد فرجامی در موریا رفتند. در حدود سال ۳۰۱۷ قاصدی از موردور به دنبال اطلاعاتی در مورد هابیتها و حلقه یگانه به تنها کوه آمد. در اکتبر سال ۳۰۱۸ گلوین به همراه پسرش گیملی  به ریوندل سفر کرد تا در مورد خطر به بیلبو هشدار دهد و با الروند مشورت کند. گلوین فرودو بگینز را در ریوندل ملاقات کرد و در شورای الروند شرکت کرد. گیملی، پسر گلوین به عنوان یکی از یاران حلقه انتخاب شد.

اوین(راست) و گلوین(چپ) در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

 


[۱] گلوین نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «درخشان».

بالین (فرمانروای موریا)

Ken Stott در نقش بالین در سه‌گانه هابیت

بالین[۱] یکی از دورف های بلند مرتبه گروه تورین و شرکا بود. و به همراه تورین سپر بلوط برای باز پس گیری تنها کوه از اسماگ عازم سفر شد. بالین به همان مقدار که شجاع بود، قلبی رئوف نیز داشت و بسیار به بیلبو بگینز علاقه مند بود. بعد از پویش اره‌بور، بالین گروهی را به قلمرو باستانی خزد-دوم برد و آنجا را دوباره به مکانی مسکونی تبدیل کردند اما سرانجام ناخوشایندی نصیبشان شد.

بالین پسر فوندین در سال ۲۷۶۳ دوران سوم به دنیا آمد. او برادر بزرگتر دوالین بود. آنها از نسل دورین بودند. بالین در کودکی در تنها کوه زندگی می کرد. وقتی اسماگ در سال ۲۷۷۰ به کوه حمله کرد، بالین به همراه تورین سپربلوط بیرون از کوه بود و با هم فرار کردند. پدر بالین در نبرد آزانول‌بیزار در سال ۲۷۹۹ کشته شد. از آن پس بالین به همراه تراین و تورین سرگردان بود تا اینکه در کوهستان آبی ساکن شدند.

در ۲۸۴۱ بالین و دوالین همراه تراین برای پس گرفتن تنها کوه از اسماگ رهسپار شدند اما توسط خادمان سائرون که به دنبال یکی از حلقه‌های دورف ها که در اختیار تراین بود می گشتند، تعقیب شدند. شبی در سال ۲۸۴۵ که آنها در حاشیه سیاه بیشه چادر زده بودند تراین اسیر شد و او را به دول گولدور بردند. بالین و دوالین و بقیه دورف ها به دنبال او گشتند اما او را نیافتند.

بالین در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

در سال ۲۹۴۱ بالین بار دیگر برای پس گرفتن تنها کوه به عنوان یکی از سیزده دورف گروه تورین و شرکا عازم سفر شد. بالین دومین دورفی بود که به بگ‌اند رسید. قبل از او برادرش دوالین رسیده بود و او از میزبانشان، بیلبو بگینز، تقاضای آبجو کرد. باشلق بالین قرمز بود و ویولون میزد.

بالین در بیرون از «اژدهای سبز» در بای واتر منتظر هابیت مانده بود تا قبل از حرکت دورف ها به آنها ملحق شود. بالین معمولا پیشگام بود و او اولین کسی بود که محل اتراق ترول ها را دید و نیز اولین کسی بود که بعد از گرفتار شدن بیلبو به کمک او رفت.

بالین زمانی که دورفها بدون بیلبو از غار گابلین ها در کوهستان مه آلود خارج شدند پیشرو گروه بود. بیلبو به کمک حلقه از کنار بالین عبور کرد، قبل از آن کسی نتوانسته بود بدون اینکه بالین متوجه شود از کنار او عبور کند و بالین به نشانه احترام کلاه از سر برداشت. وقتی که گروه به دست عنکبوت های غول پیکر اسیر شدند بالین به نقشه فرار بیلبو کمک کرد و با سنگ به عنکبوت ها حمله کرد در حالی که بیلبوی نامرئی آنها را به مبارزه دعوت میکرد. بعد از آن بود که بالین متوجه شد بیلبو به کمک حلقه توانسته بود از کنار او عبور کند!

وقتی تورین به دست الف ها اسیر شد و سایر دورف ها به پیشگاه تراندویل برده شدند، بالین به عنوان بزرگ تر از طرف گروه سخن گفت اما آنها را به زندان انداختند. در طول فرار زمانی که بیلبو دورف ها را در بشکه ها قرار میداد، بالین نگهبان بود.

در تنها کوه، بالین بخشی از مسیر تونل به سمت اسماگ را به همراه بیلبو طی کرد، زیرا به هابیت علاقه مند شده بود. او در بازگشت هابیت را به سمت بالا حمل کرد. بعد از بازگشت هابیت از دومین ملاقات با اسماگ، بیلبو نگران بود که شاید زیاد از حد با اژدها سخن گفته باشد اما بالین او را آرام کرد.

بعد از رفتن اسماگ بالین و تورین گنجینه های ساخته شده در تنها کوه را به یاد آوردند. بالین پیشنهاد داد که به برج دیده بانی تپه زاغ بروند و در آنجا با روآک ملاقات کردند و متوجه شدند که اسماگ مرده است و ارتش مشترک انسان ها و الف ها در حرکت هستند.

بعد از نبرد پنج سپاه، بالین در تنها کوه مستقر شد. در سال ۲۹۴۹ بالین به همراه گندالف به ملاقات بیلبو در شایر رفتند.

در سال ۲۹۸۹ بالین بی قرار شد. او تصمیم گرفت با یک گروه اکتشافی به موریا برود، جایی که قبل از اینکه به تاریکی فرو برود قلمرو مستحکم خزد-دوم بود. بالین امیدوار بود که در آنجا میتریل و نیز هفتمین حلقه دورف ها که مدت ها پیش مفقود شده بود را پیدا کند. اوری و اوین نیز به همراه چندین دورف دیگر با او همراه شدند.

وقتی به دره دیمریل رسیدند، بالین و دورف ها متوجه اورک هایی که در دروازه شرقی موریا نگهبانی میدادند شدند. آنها بسیاری از اورک ها را کشتند و در تالار بیست و یکم موریا ساکن شدند. بالین تخت پادشاهی را در تالار «مزربول» نهاد و شاه موریا نامیده شد. دورف ها میتریل را پیدا کردند اما بیشتر از ۵ سال دوام نیاوردند. بالروگی که در اعماق موریا بود حضور آنها را حس کرد و به بالا آمد.

مقبره بالین در تالار مزربول در فیلم یاران حلقه

در دهم نوامبر سال ۲۹۹۴ دوران سوم بالین به دیمریل رفت تا به دریاچه «خلد-زارام» بنگرد اما به وسیله اورکی کشته شد. او را در تالار مزربول دفن کردند. دورفها توسط اورکها محاصره شدند و نگهبان دریاچه دروازه غربی موریا را مسدود کرد. تمام دورفهای گروه بالین کشته شدند.

در ۱۵ ژانویه سال ۳۰۱۹ یاران حلقه مقبره بالین را در تالار مزربول به همراه کتاب مزربول که پایان تلخ دورفها در آن ثبت شده بود یافتند. سقف تالار مزربول در نبرد بین گندالف و بالروگ فرو ریخت و مقبره بالین زیر آوار مدفون شد.

بر روی مقبره بالین این عبارات با الفبای رونی دورفها نوشته شده است:

Balin

Fundinul

Uzbad Khazad-Dûmu

Balin, son of Fundin, Lord of Moria

سطر آخر ترجمه سطرهای بالاتر است.

نوشته‌های روی مقبره بالین، از جی.آر.آر تالکین

نوشته‌های روی مقبره بالین در فیلم یاران حلقه

[۱] بالین تنها دورفی از گروه تورین و شرکا است که نامش در منظومه Voluspa یا Prose Edda نیامده است. به نظر میرسد این نام توسط تالکین ساخته شده است تا با دوالین هم آهنگ باشد.

کیلی (جوانترین عضو گروه تورین و شرکا)

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. کیلی[۱] در سال ۲۸۶۴ دوران سوم در کوهستان آبی به دنیا آمد. او از نسل خاندان دورین بود و مادرش، دیس، خواهر تورین سپر بلوط بود. برادر بزرگتری به نام فیلی داشت و باشلق آبی رنگی بر سر داشت و کمانچه می‌نواخت.

Aidan Turner در نقش کیلی در سه‌گانه هابیت

در سال ۲۹۴۱ به همراه دایی و برادرش عازم پویشی برای باز پس گیری قلمرو اره بور از چنگ اسماگ اژدها شد. کیلی جوانترین عضو گروه بود و چشمان تیز بینی داشت. وقتی گروه در ارتفاعات کوهستان مه آلود در طوفان گیر کردند فیلی و کیلی غاری را پیدا کردند تا گروه در آن پناه بگیرد اما متاسفانه این غار دروازه مخفی ورودی غارهای اورکها بود. دورف‌ها و بیلبو توسط گابلین بزرگ اسیر شدند اما گندالف آنها را نجات داد.

او در زمان نگهبانی‌اش در سیاه بیشه متوجه آتش الف‌ها شد اما وقتی نزدیک‌تر رفتند اسیر شدند اما بیلبو آنها را در داخل بشکه‌ها قرار داد و از دربار تراندوییل نجات داد. فیلی و کیلی کمتر از بقیه دورف‌ها از این سفر سخت آسیب دیده بودند و به بیلبو در بیرون آوردن بقیه از داخل بشکه‌ها کمک کردند. وقتی که تورین خود را به عنوان شاه زیر کوه به ارباب دریاچه معرفی کرد کیلی و فیلی همراهش بودند.

در دامنه تنها کوه کیلی، فیلی، بیلبو و بالین به بازرسی دروازه جلویی رفتند و همین‌طور کیلی و فیلی به همراه بیلبو بودند که ورودی مخفی را پیدا کردند. بعد از رفتن اسماگ فیلی و کیلی چنگی طلایی را در میان گنجینه اسماگ پیدا کردند. سپس این دو برادر برای پیدا کردن سه اسبچه گمشده فرستاده شدند.

کیلی(راست) و فیلی(چپ) در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

وقتی تورین پیشنهاد بارد کمانگیر را رد کرد به نظر می‌رسید که کیلی و فیلی با نظر دایی خود موافق نیستند اما در نبرد پنج سپاه دو برادر دلاورانه با سپر و بدن‌های خود از تورین محافظت کردند و در نهایت کشته شدند.[۱]  کیلی نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است که به معنی «گوه»(ابزاری برای نگه داشتن فلزات) است. این نام با «سوهان» که معنای اسم فیلی است ارتباط معنایی دارد.

بومبور (چاق‌ترین فرد گروه تورین و شرکا)

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. بومبور[۱] از دورف‌های خزد-دوم بود اما از نسل دورین نبود. برادرش بوفور و پسر عمویش بیفور بود. او یکی از دورف‌هایی بود که توسط تورین سپربلوط برای بازپس گیری قلمرو و جواهرات تنها کوه از دست اسماگ انتخاب شد. باشلقش سبز روشن بود و طبل میزد.

Stephen Hunter در نقش بومبور در سه‌گانه هابیت

او بسیار چاق بود و همین موضوع چندین بار در طول سفر باعث مشکل شد. وقتی به خانه بیلبو بگینز در بگ‌اند رسیدند، بیلبو در را چنان ناگهانی باز کرد که بومبور بر روی تورین افتاد. بومبور در فرار کردن از دست اورک‌ها در کوهستان مه آلود به مشکل برخورد، مخصوصا زمانی که مجبور بود بیلبو را نیز با خود حمل کند. وقتی گندالف از دورف‌ها خواست که دو به دو وارد خانه بئورن شوند، گفت که بومبور دو نفر حساب می‌شود و باید آخر از همه برسد اما بومبور قبول نکرد و همزمان با گروه آخر وارد شد.

بومبور آخرین کسی بود که باید از رودخانه افسون شده در سیاه بیشه عبور می‌کرد اما در همان لحظه ناگهان آهویی ظاهر شد و بومبور به داخل آب افتاد و به خواب فرو رفت. گروه مجبور شدند چندین روز او را در سیاه بیشه با خود حمل کنند اما بالاخره بیدار شد و با تعریف کردن غداهای خوشمزه‌ای که در خواب خورده بود باعث آزردگی سایر همراهانش که از گرسنگی رنج می‌بردند شد.

وقتی که دورف‌ها توسط عنکبوت‌ها اسیر شدند، دورف چاق اولین گزینه آنها برای خوردن بود. بیلبو با پرت کردن سنگ آنها را از او دور کرد و با استینگ بسیاری از آنها را کشت.

در دامنه تنها کوه، بومبور نمی‌توانست از کوه بالا برود و به در مخفی برسد. برای همین در پایین ماند تا از اسبچه‌ها محافظت کند. وقتی اسماگ حمله کرد او را به سرعت با طناب بالا کشیدند. وقتی بیلبو تصمیم گرفت که مخفیانه از کوه خارج شود و گوهر آرکن را به بارد بدهد، بومبور نگهبان بود اما با رضایت حاضر شد جایش را به بیلبو بدهد و خودش بخوابد.

بومبور در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

بومبور از نبرد پنج سپاه جان سالم به در برد و در تنها کوه ماند. وقتی گلویین در سال ۳۰۱۸ فرودو بگینز را در ریوندل ملاقات کرد گفت که بومبور به حدی چاق شده است که نمی‌تواند راه برود و شش دورف قدرتمند باید او را حمل کنند.

 


[۱] بومبور نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «چاق و فربه».

بوفور (یکی از همراهان تورین سپربلوط)

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. بوفور[۱] برادر بومبور بود. آنها از نسل دورف‌های خزد-دوم بودند اما از نسل دورین نبودند. پسر عموی آنها بیفور بود. باشلق بوفور زرد بود و قره‌نی می‌نواخت.

James Nesbitt در نقش بوفور در سه‌گانه هابیت

بوفور یکی از دورف‌هایی بود که تورین سپربلوط برای سفر به اره‌بور و بازپس گیری تنها کوه از چنگ اسماگ انتخاب کرد. در مهمانی غیر منتظره در بگ‌اند او از بیلبو بگینز کیک و پنیر درخواست کرد.

زمانی که بیلبو در خانه بئورن خوابیده بود بوفور به اشتباه او را لگد کرد. زمانی که بیلبو دورف‌ها را از بشکه‌ها بیرون می‌آورد، بیفور و بوفور روی زمین دراز کشیدند و هیچ کمکی نکردند.

در تنها کوه، بوفور و بومبور مسئول نگهبانی از اسبچه‌ها بودند و دیگران به دنبال در مخفی می‌گشتند. بوفور گاهی پست نگهبانی خود را با دورفی دیگر تعویض میکرد تا به کنار در مخفی برود. زمانی که اسماگ از کوه خارج شد، بوفور و بومبور بیرون از در بودند اما نجات پیدا کردند.

بوفور از نبرد پنج سپاه جان سالم به در برد و در تنها کوه ساکن شد. در زمان نبرد حلقه نیز در همانجا حضور داشت. تاریخ مرگ او در دسترس نیست

بیفور و بوفور در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

بیفور و بوفور در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

 


[۱] بوفور نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «غرغر کننده».