خانه - شخصیت های فیلم هابیت (برگه 3)

شخصیت های فیلم هابیت

بیفور (یکی از همراهان تورین سپربلوط در پویش اره‌بور)

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. بیفور[۱] از نسل دورف‌های خزد-دوم بود اما از نسل دورین نبود. او پسر عموی بوفور و بومبور بود. باشلق زرد رنگی داشت و قره‌نی می‌نواخت.

William Kircher در نقش بیفور در سه‌گانه هابیت

بیفور یکی از دورف‌هایی بود که توسط تورین سپر بلوط برای باز پس گیری تنها کوه از دست اسماگ اژدها انتخاب شده بود. او در ۲۶ آوریل ۲۹۴۱ به همراه گندالف، بوفور، بومبور و تورین در خانه بیلبو بگینز را زدند و به دلیل باز کردن ناگهانی در هر چهار دورف پخش زمین شدند. بیفور مربای تمشک و تارت سیب را از میزبان خود تقاضا کرد.

بیفور و بومبور به شدت با ترولها جنگیدند. بیفور و بوفور بعد از بیرون آمدن از بشکه‌ها کمتر از بقیه خیس شده بودند اما وقتی بیلبو آنها را بیرون آورد روی زمین دراز کشیدند و هیچ کمکی نکردند.

در تنها کوه این بیفور بود که در هنگام حمله اسماگ متوجه شد که بوفور و بومبور بیرون هستند و به این ترتیب پسر عموهایش نجات پیدا کردند. بیفور از نبرد پنج سپاه جان سالم به در برد و در تنها کوه ساکن شد. در زمان نبرد حلقه نیز در همانجا حضور داشت. تاریخ مرگ او در دسترس نیست.

بیفور و بوفور در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)


[۱] بیفور نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «لرزنده».

نوری (یکی از دوازده دورف همراه تورین سپر بلوط)

Jed Brophy در نقش نوری در سه‌گانه هابیت

یکی از دورفهای گروه تورین و شرکا. نوری[۱] از نسل دورین و از اقوام دور تورین سپربلوط بود. باشلقش ارغوانی بود و فلوت مینواخت. به نظر می‌رسد نوری برادر دوری بوده است (نامشان و باشلق‌های ارغوانی آن‌ها شبیه هم بوده است). هردوی آن‌ها، فلوت زدن را بلد بودند و به نظر می‌رسد که همیشه همراهشان بوده. نیز هر دوی این ظاهراً دو برادر، مانند بیل‌بو به خوردن وعده‌های منظم غذا علاقه داشتند.

در سال ۲۹۴۱ نوری به همراه تورین سپربلوط برای پس گرفتن تنها کوه از اسماگ راهی سفر شد. وقتی وارگها اعضا را مجبور کردند از درختها بالا بروند نوری بود که به دوری یادآوری کرد که بیلبو عقب افتاده است.

نوری از نبرد پنج سپاه جان سالم بدر برد و در تنها کوه ساکن شد. او در زمان نبرد حلقه نیز زنده بود. تاریخ مرگ او نامشخص است.

دوری(راست) و نوری(چپ) در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)[۱] نوری نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «تکه قراضه».

فیلی (یکی از کوچک‌ترین خویشان تورین سپربلوط)

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. فیلی[۱] در سال ۲۸۵۹ دوران سوم به دنیا آمد. او و برادر کوچک‌ترش، کیلی، خواهرزاده‌های تورین سپر بلوط بودند. مادرشان دیس، خواهر کوچکتر تورین بود. فیلی ریشی زرد و بینی درازی داشت و باشلق آبی بر سر می‌گذاشت، کمانچه می‌زد و چشمان تیزبینی داشت.

Dean O’Gorman در نقش فیلی در سه‌گانه هابیت

فیلی و کیلی در کوهستان آبی به دنیا آمدند و تا سال ۲۹۴۱ آنجا ماندند تا اینکه توسط دایی‌شان انتخاب شدند تا او را در باز پس گیری تنها کوه از اسماگ همراهی کنند. در ۲۶ آوریل در مهمانی غیر منتظره در بگ‌اند، فیلی به بیلبو در تمیز کردن بشقاب‌ها کمک کرد.

وقتی گروه در ارتفاعات کوهستان مه آلود در طوفان گیر کردند فیلی و کیلی غاری را پیدا کردند تا گروه در آن پناه بگیرد اما متاسفانه این غار دروازه مخفی ورودی غارهای اورکها بود. دورف‌ها و بیلبو توسط گابلین بزرگ اسیر شدند اما گندالف آنها را نجات داد.

در سیاه بیشه این فیلی بود که قایق را از آن طرف رودخانه افسون شده به وسیله طناب و قلاب به سمت خودشان کشید و چون هیچ پارویی وجود نداشت پیشنهاد داد که با استفاده از طناب و قلابی دیگر قایق را به سمت دیگر رودخانه ببرند.

فیلی اولین دورفی بود که بیلبو از تار عنکبوت‌های غول آسا نجات داد و در آزاد کردن بقیه دورف‌ها به بیلبو کمک کرد، گرچه هنوز از سم عنکبوت‌ها مریض بود. بعد از آن فیلی مجبور شد بخش اعظم ریش خود را ببرد تا بتواند از شر تارهای عنکبوت رها شود.

کیلی(راست) و فیلی(چپ) در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

وقتی که بشکه‌ها به شهر دریاچه رسید باز هم این فیلی بود که به بیلبو در بیرون آوردن دورف‌ها از بشکه‌ها کمک کرد، فیلی در بشکه سیب قرار گرفته بود و آنقدر از بوی سیب بدش آمد که دیگر حاضر نبود سیب بخورد. فیلی و کیلی به همراه تورین پیش ارباب شهر دریاچه رفتند و آنجا با احترام با آنها برخورد شد.

در دامنه تنها کوه فیلی، کیلی، بیلبو و بالین به بازرسی دروازه جلویی رفتند و همین‌طور فیلی و کیلی به همراه بیلبو بودند که ورودی مخفی را پیدا کردند. بعد از رفتن اسماگ فیلی و کیلی چنگی طلایی را در میان گنجینه اسماگ پیدا کردند. سپس این دو برادر برای پیدا کردن سه اسبچه گمشده فرستاده شدند.

وقتی تورین پیشنهاد باردِ کمانگیر را رد کرد به نظر می‌رسید که فیلی و کیلی با نظر دایی خود موافق نیستند اما در نبرد پنج سپاه دو برادر دلاورانه با سپر و بدن‌های خود از تورین محافظت کردند و در نهایت کشته شدند.

 


[۱] فیلی نام یکی از دورف‌ها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است که به معنی «سوهان»(ابزاری برای ساییدن فلزات) است. این نام با «گُوِه» که معنای اسم کیلی است ارتباط معنایی دارد.

دوالین (برادر کوچک‌تر بالین)

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. دوالین[۱] پسر فوندین در سال ۲۷۷۲ دوران سوم به دنیا آمد. برادر بزرگتر او بالین بود. خانواده او از نسل دورین بودند[۲]. دوالین ریش آبی و چشمان روشن داشت و باشلق سبز تیره بر سر میگذاشت و ویولون مینواخت.

Graham McTavish در نقش دوالین در سه‌گانه هابیت

در سال ۲۸۴۱ تراین، پدر تورین سپربلوط، تصمیم به باز پس گیری تنها کوه از دست اسماگ گرفت و بالین و دوالین در میان گروه او بودند. آنها توسط خادمان سائرون که به دنبال یکی از حلقه های دورفها که در اختیار تراین بود میگشتند، تعقیب شدند. شبی در سال ۲۸۴۵ که آنها در حاشیه سیاه بیشه چادر زده بودند تراین اسیر شد و او را به دول گولدور بردند. بالین و دوالین و بقیه دورفها به دنبال او گشتند اما او را نیافتند.

بعد از اینکه بیلبو دورفها را از دست عنکبوتهای سیاه بیشه نجات داد، دوالین اولین کسی بود که متوجه غیبت تورین شد. بعدا وقتی که بیلبو دورفها را داخل بشکه ها قرار داد و به رودخانه انداخت دوالین جزو افرادی بود که به شدت در این سفر آسیب دیده بود. وقتی به دنبال در مخفی در تنهاکوه میگشتند، دوالین ناشکیبایی خود را به عیار اعلام کرد.

دوالین بعد از جنگ در تنهاکوه باقی ماند. وقتی برادرش در سال ۲۹۸۹ سفر بد فرجامی را به موریا تدارک دید، دوالین در تنها کوه ماند. او در زمان نبرد حلقه زنده بود.

دوالین در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

در شجره نامه های ضمیمه الف ارباب حلقه ها، تاریخ مرگ دوالین سال ۳۱۱۲ دوران سوم نوشته شده است. این مورد به دو دلیل ممکن است اشتباه باشد. اول اینکه دوران سوم در سال ۳۰۲۱ به پایان میرسد و سال ۳۱۱۲ در دوران سوم وجود ندارد و باید سال ۹۱ دوران چهارم نوشته شود. دوم اینکه اگر این تاریخ درست باشد دوالین ۳۴۰ سال عمر کرده است که تقریبا یک قرن بیشتر از بقیه دورفهاست! یک دست نوشته از تالکین موجود است که سن مرگ دوالین را ۲۵۱ سال بیان کرده است و بر اساس آن تاریخ مرگ وی سال دوم دوران چهارم خواهد بود اما کریستوفر تالکین در جلد دوازدهم مجموعه تاریخ سرزمین میانه بیان میکند که در تمامی دست نوشته های دیگر تالکین تاریخ مرگ او همان سال ۳۱۱۲ دوران سوم است.[۱] دوالین نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «وقت تلف کن».

[۲] اگر بخواهیم دقیق باشیم، دوالین، نوه‌ بزرگ بورین، یکی از پایه‌گذاران پادشاهی دورف‌ها در اره‌بور بود و بورین کوچک‌ترین پسر شاه نایین دوم به شمار می‌رفت.

دوری (یکی از دورف‌های جستجوی اره‌بور)

از اعضای گروه تورین و شرکا. دوری[۱] از نسل خاندان دورین و از اقوام دور تورین سپربلوط بود و به همراه او برای پس گرفتن تنها کوه رهسپار شد. باشلقش ارغوانی بود و فلوت مینواخت.

Mark Hadlow در نقش دوری در سه‌گانه هابیت

دوری قویترین دورف گروه بود و بسیار به غذا علاقه داشت. دوری دورفی بسیار نجیب بود. وقتی دورفها از دست گابلینهای کوهستان مه آلود فرار میکردند. دوری اجازه داد بیلبو بر پشتش سوار شود و او را در مسیر تونل حمل کرد. سپس گابلینی او را از پشت گرفت و بیلبو را به زمین انداخت. بیلبو بیهوش شد و از گروه عقب افتاد. بیلبو به غار گولوم رفت و حلقه یگانه را پیدا کرد و به بقیه گروه ملحق شد.

وقتی وارگها به گروه حمله کردند، دورفها و گندالف از درختها بالا رفتند اما بیلبو نتوانست از شاخه ها بالا برود. دوری برگشت تا او را بالا بکشد اما باز هم بیلبو نتوانست بالا بیاید و دوری مجبور شد که از درخت پایین بیاید و برای بیلبو قلاب بگیرد. وقتی بیلبو به سلامت به بالا رسید دوری نیز قبل از اینکه وارگها برسند از درخت بالا رفت. وقتی عقابها برای نجات آنها آمدند، بیلبو به پای دوری آویزان شد تا به سلامت به مقصد برسند.

دوری(راست) و نوری(چپ) در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

دوری از نبرد پنج سپاه جان سالم بدر برد و در تنها کوه ماند. او در زمان نبرد حلقه نیز در آنجا حضور داشت.[۱] دوری نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «مته(وسیله ای برای سوراخ کردن)».