آخرین مقالات فرهنگنامه

ل

لنگرگاه قو (بندرگاه تله‌ری در آمان)

تاریخ: ساخته شده در سالهای دو درخت، مدت‌ها پیش از نخستین طلوع خورشید. احتمالاً هنوز پابرجاست. مکان: در کرانۀ خلیج الدامار، واقع بر سواحل شرقی آمان بنیاد: ساخته شده به دست تله‌ری اهل آمان، تحت فرمانروایی اولوه نژاد: الف‌ها تبار: تله‌ری تمدن: تله‌ری والینور دیگر نام‌ها: آلکوئالونده، لنگرگاه قوها آلکوئالونده، پایتخت و بندر تله‌ری در آمان، بر سواحل خلیج الدامار ...

ادامه مطلب »

لومیون («پسر تاریک و روشن»)

ائول الف تاریک از روشنایی آفتاب بیزار بود. وی در دل سایه‌های جنگل نان الموت می‌زیست و فقط زیر ستارگان از تالارهایش خارج می‌شد. وقتی وی با آره‌دل گوندولینی ازدواج کرد، آره‌دل نیز به تبع آن زندگی در تاریکی‌ها و سایه‌ها را در پیش گرفت. وقتی آره‌دل پسری زایید، نامی در زبان ممنوع نولدور بر وی نهاد: لومیون، «پسر تاریک ...

ادامه مطلب »

لوره‌لین (دریاچه پر سایه لورین)

دریاچه سایه گرفته از درختان در باغ های لورین در والینور. بر روی جزیره‌ای در این دریاچه، همسر لورین، استه مهربان، هر روز می‌خوابد.

ادامه مطلب »

لومبار (ستاره‌ای ساخته‌ی واردا)

یکی از اجرام نورانی ساخته شده میان ستارگان توسط واردای افروزنده قبل از بیدار شدن نخستین الف‌ها. دلیل خوبی وجود دارد که اعتقاد داشته باشیم لومبار در حقیقت یک ستاره نیست، بلکه بیشتر سیاره‌ای است که ما زحل می‌خوانیم. ظاهراً اسم آن از کلمه‌ای کوئنیایی برای «تاریکی» یا «سایه» مشتق ‌می‌شود، به این خاطر که کم فروغ‌ترین سیاره از پنج ...

ادامه مطلب »