آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - لنگرگاه قو (بندرگاه تله‌ری در آمان)

لنگرگاه قو (بندرگاه تله‌ری در آمان)

تاریخ: ساخته شده در سالهای دو درخت، مدت‌ها پیش از نخستین طلوع خورشید. احتمالاً هنوز پابرجاست.

مکان: در کرانۀ خلیج الدامار، واقع بر سواحل شرقی آمان

بنیاد: ساخته شده به دست تله‌ری اهل آمان، تحت فرمانروایی اولوه

نژاد: الف‌ها

تبار: تله‌ری

تمدن: تله‌ری والینور

دیگر نام‌ها: آلکوئالونده، لنگرگاه قوها

آلکوئالونده، پایتخت و بندر تله‌ری در آمان، بر سواحل خلیج الدامار در شمال وجه بیرونی روزن کالاکیریا بنا شد. خیابان‌های شهر با چراغ‌هایی در زیر آسمان‌های پرستاره روشن می‌شد  و تالارهایش، از جمله تختگاه فرمانروا اولوه ساخته شده از مرواریدی بود که الف‌ها از خلیج  به دست آورده بودند.  سراسر دروازۀ لنگرگاه قو را تاق صخره‌ای بزرگی پوشش می‌داد.

لنگرگاه قو ترجمۀ مستقیم نام الفی آلکوئالونده است. این نام به احتمال زیاد به کشتی‌های تله‌ری که در آن جا لنگر می‌انداختند اشاره دارد که  برعرشۀ آنها سر و گردن قو نقش بسته بود و این عمل به نوبۀ خود، بی‌تردید، متأثر از قوهایی بود که کشتی‌های تله‌ری را از ماندگاه سابقشان در تول اره‌سئا به سواحل آمان کشاندند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

این چهار نامه از تالکین بخشی از مکاتباتی طولانی‌تر با یکی از طرفداران به نام ...