آخرین مقالات فرهنگنامه

ل

لائوره‌لیندورینان (وادی سرود زر)

از اسامی سرزمینی که عموماً با عنوان لورین از آن یاد ‌می‌شود، طلابیشۀ کله‌بورن و گالادریل. لائوره‌لیندورینان از اسامی کهن‌تر آن سرزمین بود، اما نه کاملاً فراموش شده؛ چوب‌ریش و فارامیر هنوز با فراغت خاطر آن را استفاده می‌کردند.

ادامه مطلب »

لان (سپید)

شکل اصیل الفی لقب سارومان؛ نام کامل وی نزد الف‌ها کورونیر لان بود، که «سارومان سپید» ترجمه شده است. خود کلمه از glân مشتق شده است، که به معنی «سپید» می‌باشد.

ادامه مطلب »

لاموت (منطقه ساحلی پژواک سترگ)

«پژواک سترگ» خوانده ‌می‌شود؛ منطقه‌ای ساحلی در شمال دور جایی که اونگولیانت قصد جان ملکور کرد؛ و با تهدید بالروگ‌های آنگباند به جنوب گریخت. یادداشت‌ها: کلمه «پژواک سترگ» از فریاد مورگوت ناشی ‌می‌شود، هنگامی که پس از بازگشت‌شان به سرزمین میانه اونگولیانت به او حمله برد. گفته شده است هر کس در آن منطقه فریادی بلند برمی‌آورد دوباره باعث برانگیخته ...

ادامه مطلب »

لالیا کلای‌هانگر (گیس سفید خاندان توک که عمری دراز داشت)

زن تاین فورتین براس دوم، که بیش از شوهرش عمر کرد و بیست و دو سال بر توک‌های گریت سمیالز ریاست کرد. وی به خاطر شکم بزرگش مشهور بود (وی در میان محافل نامودب به لالیا چاق معروف بود)، که شایعه شده بود شکم بزرگش مانع دعوت شدنش به جشن تولد معروف بیل‌بو بوده است. وی سال بعد بر اثر ...

ادامه مطلب »