آخرین مقالات فرهنگنامه

ل

لوسگار (محل سوزاندن کشتی‌ها)

مکانی در دهانه شاخابه درنگیست، در سرزمین‌های سرد شمال غرب بلریاند. در همینجا بود که فئانور در ابتدای دوران نخست پا به خشکی نهاد، و دستور داد که کشتی‌های ربوده شده تله‌ری را، که با آن ها به سرزمین میانه بادبان کشیده بود، بسوزانند. فین‌گولفین برادر ناتنی فئانور، که با این کار در آمان حبس شده بود، مجبور شد که ...

ادامه مطلب »

لوگبورز (برج تاریک سائورون)

از اسامی برج تاریک باراد دور، لوگبورز اسم آن در زبان سیاه می‌باشد، و بنابراین شکلی بود که در آن زمان خدمتگزاران سائورون آن را به کار می‌بردند، و احتمالاً خود سائورون.

ادامه مطلب »

لوینیل (ستاره‌ای برافراخته شده توسط واردا)

از ستاره‌های پر نور که در زمان بیدار شدن الف‌ها در سرزمین میانه، توسط واردا در آسمان نشانده شد. ماهیت آن مبهم است، گر چه این واقعیت که اسمش شامل کلمه الفی لوین به معنی «آبی» است، سر نخی در اختیار ما قرار می‌دهد. تنها توضیح جزئی ارائه شده توسط تالکین یادداشت‌های ناقص و مبهم است که به نظر می‌رسد ...

ادامه مطلب »