ف

فاسترد از گرین هلم (داماد سام گمجی)

شوهر الانور گمجی دختر سم گمجی که اولین والی سرحدات غربی شد و به آن منطقه رفت و در آن‌جا سکونت گزید.

فاستلوپ بولگر (عموبزرگ بیل‌بو بگینز)

او یکی از اولین بولگرهایی بود که با خانواده‌ی بگینز وصلت کرد. او با پنسی بگینز، خواهر پدربزرگ بیل‌بو ازدواج کرد و شوهر عمه‌ی پدر بیل‌بو شد. نام پدربزرگ بیل‌بو مانگو بود.

فاردینگز (چهار بخش شایر)

نامی که به چهار قسمت، شمالی، شرقی، جنوبی و غربی شایر داده بودند. این کلمه در انگلیسی قدیم به معنای ربع است.

فارامیر توک اول (پسر و وارث تاین پره‌گرین اول)

فرزند تاین پره گرین توک اول، از یاران حلقه و دایموند همسرش. او توانست بعد از پدرش تاین فارامیر اول شود. نامگذاری او به دلیل علاقه‌ی پدرش به فارامیر امیر ایتیلین بود.

فارامیر (پسر اوندوهر)

کوچک‌ترین پسر شاه اوندوهر، پادشاه گوندور. هنگامی که پدر و برادر بزرگش آرتامیر راهی جنگ با ایسترلینگ‌ها شدند، او در خفا آن‌ها را تعقیب کرد هرچند او باید برای حفظ تاج و تخت در میناس آنور در امنیت به سر می‌برد. او در جنگ کشته شد، مانند پدر و برادرش و گوندور را بی‌هیچ جانشینی رها کردند.