آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فارومبراس توک دوم (برادر بزرگ‌تر باندوبراسِ بال‌روئر)

فارومبراس توک دوم (برادر بزرگ‌تر باندوبراسِ بال‌روئر)

پسر بزرگ تاین ایزومبراس توک سوم. برادر کوچک‌ترش باندوبراس توک مشهور، فاتح جنگ گرین فیلد بود. اما چون فارومبراس پسر بزرگ‌تر بود، بعد از پدرش به مقام تاینی رسید. او به عنوان بیست و چهارمین تاین شایر حدود ۴۲ سال خدمت کرد . و نام پسرش فورتینبراس بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...