آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ferumbras took II

آرشیو برچسب: Ferumbras took II

فارومبراس توک دوم (برادر بزرگ‌تر باندوبراسِ بال‌روئر)

پسر بزرگ تاین ایزومبراس توک سوم. برادر کوچک‌ترش باندوبراس توک مشهور، فاتح جنگ گرین فیلد بود. اما چون فارومبراس پسر بزرگ‌تر بود، بعد از پدرش به مقام تاینی رسید. او به عنوان بیست و چهارمین تاین شایر حدود ۴۲ سال خدمت کرد . و نام پسرش فورتینبراس بود.

ادامه مطلب »