آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فارومبراس توک سوم (سی‌امین تاین شایر)

فارومبراس توک سوم (سی‌امین تاین شایر)

پسر تاین فورتینبراس دوم و لالیا کلایهنگر، که تاینی را از پدرش به ارث برد. در زمان تاینی او بود که تولد ۱۱۱ سالگی  بیل‌بو بگینز جشن گرفته شد. و هرچند نام او برده نشده اما می‌دانیم در مهمانی حاضر بوده. او در سال ۳۰۱۵ دوران سوم، سه سال پیش از مأموریت فرودو، مرد. او وارثی بر جا نگذاشت و تاینی به پسرعمویش و خاندان او، پالادین توک رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...