ف

فالاستور (فرمانروای سواحل)

هنگامی که سیریوندل فرمانروای گوندور بود، پسرش تارانون به عنوان فرمانده‌ی قوای پدرش خدمت می‌کرد. او قوای دریایی نیرومند گوندور را به وجود آورد، و پیروزی‌ها و سرزمین‌های زیادی در سواحل سرزمین میانه به دست آورد، بلاخص در دهانه‌ی آندوین. هنگامی که پادشاهی از پدرش به او رسید، تارانون نام فالاستور را برای خود برگزید، “فرمانروای سواحل”، و اولین شاه کشتی سوار گوندور شد.

فالاس (قلمروی بندری گیردان)

منطقه ساحلی بلریاند غربی، که گیردان کشتی ساز از بندرگاه هایش در اگلارست و بریتومبار بر آن فرمان می راند.

فاجعه‌ی میدان‌های گلادن (از دست رفتن ایزیلدور و بلای جانش)

حمله‌ی ارکی در آغاز دوره‌ی سوم که طی آن، ایزیلدور در رودخانه‌ی آندویین گم شد و همراهش، حلقه‌ی یگانه‌ای که از سائورون گرفته بود.

نکته:

۱-تالکین تاریخ دقیق حمله‌ی ارک‌ها را نمی‌گوید ولی می‌توان با اطلاعات مرتبط آن را محاسبه کرد. می‌دانیم که ایزیلدور روز پنجم یاوانیه (برابر با تقویم نومه‌نور) به راه افتاد و در سیزدهمین روز سفرش مورد حمله قرار گرفت. مطابق با تقویم شاهان، آن روز چهارم نارکوئلیه است. به تقویم شایر، چهارم وینترفیلت (اکتبر) و با تقویم امروزی، ۲۵ سپتامبر خواهد بود.

فلات گورگوروت (سرزمین‌های مرتفع و بایر موردور)

بیابانی بایر در مناطق شمالی موردور، میان بازوهای افل دوآت و ارد لیتویی. باراد-دور و اورودرویین، هر دو بر گورگوروت قرار داشتند. فرودو و سام در جستجوی کوه هلاکت از آن گذشتند.

فورونارگیان (نام غربی خزد-دوم)

نام «واقعی» وسترون برای خزد-دوم یا موریا که معمولاً به انگلیسی «دوارودلف» می‌گویند. نام فورونارگیان به شکل تحت الفظی، «معدن دورف‌ها» یا «کاویدن دورفی» معنی می‌دهد. از دو ریشه‌ی باستانی زبان مشترک یعنی (phur-) به معنی کند و کاو کردن و (narac) به معنی دورف آمده است. ولی هردوی این کلمات در پایان دوره‌ی سوم گمنام و منسوخ بودند. بدین ترتیب، فورونارگیان حتی برای ساکنان سرزمین میانه در همان زمان هم آوایی باستانی داشت. پس ترجمه‌ی انگلیسی آن نیز از اشکال منسوخ استفاده می‌شود به ویژه «دوارو» که در انگلیسی قدیمی واژه‌ای است به معنی دورف.

نکته:

۱-عناصر این نقشه حدسی هستند. هرگز نمی‌توان به وضوح گفت که مثلاً مسیر گذرگاه شاخ سرخ کجاست. به طور قطعی نمی‌دانیم کوهستان موریا کدامین به کدام است. لیکن با توجه به متن ارباب حلقه، طرح کلی چندان متفاوت از آن‌چه در این‌جا آمده نخواهد بود.