آخرین مقالات فرهنگنامه

ط

طومارها (سوابق سلطنتی نومه‌نور)

نژاد: انسان‌ها دسته‌بندی: دونه‌داین فرهنگ: نومه‌نوری‌ها خانواده: خاندان الروس محل استقرار: احتمالاً در شهر سلطنتی آرمنه‌لوس نگهداری می‌شده است نام‌های دیگر: طومار شاهان   نام دیگری برای این سند که معمولاً طومار پادشاهان نامیده ‌می‌شود، سند رسمی که نام هر یک از فرمانروایان نومه‌نور را در خود جای داده است. قدمت طومارها به زمان اولین پادشاه، الروس، برمی‌گردد که نام ...

ادامه مطلب »

طومار شاهان (سوابق شاهان نومه‌نور)

طومار رسمی که نام بیست و پنج فرمانروای نومه‌نور در آن ثبت شده است. قدمت طومار به ابتدای خاندان سلطنتی نومه‌نور برمی‌گردد و مشهور است که الروس، اولین پادشاه، نام سلطنتی خود، تار-مینیاتور را در آن وارد کرده است. طومار در طول قرن‌ها به یک سنت محفوظ تبدیل شد، تا جایی که وقتی فرمانروای بیستم، آر-ادوناخور تصمیم گرفت نام خود ...

ادامه مطلب »

طومار ایسیلدور (گزارش خود ایسیلدور در خصوص حلقه)

تاریخ‌ها: نگاشته‌ شده پس از پایان جنگ آخرین اتحاد در سال ۳۴۴۱ دوران دوم مکان: نگهداری شده در خزانه‌های میناس تی‌ریت (در اصل شناخته شده با نام میناس آرنور) ریشه: نوشته شده توسط ایسیلدور فرزند الندیل نژاد: انسان‌ها دسته‌بندی: دونه‌داین فرهنگ: گوندوری‌ها تلفظ: ایسیلدور به شکل « eesee’ldoorr» تلفظ ‌می‌شود. (rr تأکید بر این دارد که r آخر باید تلفظ ...

ادامه مطلب »

طاعون بزرگ (بیماری سال‌های میانی دوران سوم)

نامی دیگر برای طاعون سیاه، بیماری‌ای که آفت سرزمین میانه در اواسط دوران سوم شد. گوندور به طور خاص تحت تاثیر این بیماری بود: پادشاه تلمنار و همۀ فرزندانش هم از دست رفتند.

ادامه مطلب »