آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - طاعون بزرگ (بیماری سال‌های میانی دوران سوم)

طاعون بزرگ (بیماری سال‌های میانی دوران سوم)

نامی دیگر برای طاعون سیاه، بیماری‌ای که آفت سرزمین میانه در اواسط دوران سوم شد. گوندور به طور خاص تحت تاثیر این بیماری بود: پادشاه تلمنار و همۀ فرزندانش هم از دست رفتند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

این چهار نامه از تالکین بخشی از مکاتباتی طولانی‌تر با یکی از طرفداران به نام ...