آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Great Plague

آرشیو برچسب: Great Plague

طاعون بزرگ (بیماری سال‌های میانی دوران سوم)

نامی دیگر برای طاعون سیاه، بیماری‌ای که آفت سرزمین میانه در اواسط دوران سوم شد. گوندور به طور خاص تحت تاثیر این بیماری بود: پادشاه تلمنار و همۀ فرزندانش هم از دست رفتند.

ادامه مطلب »