آخرین مقالات فرهنگنامه

ط

طلسم اژدها (نگاه خیره‌ی اژدها که اراده را تحلیل می‌برد)

نگاه خیره و حیرت‌انگیز برخی اژدهایان قدرتمند که گلائرونگ و اسماگ نمونه‌های برجسته‌ی ایشان بودند.

ادامه مطلب »

طاعون سیاه (طاعونی که گوندور را از شاهان تهی کرد)

طاعون هولناکی که میانه‌ی دوره‌ی سوم، سرزمین میانه را در نوردید. طاعون در اواخر سال ۱۶۳۵ از سرزمین‌های شرق رووانیون گسترش یافت و اول مردمان شمالی را که آن‌جا زندگی می‌کردند تحت تأثیر قرار داد. می‌گفتند نیمی از مردمان از میان رفتند و پس از آن، فرمانده‌اشان، ماروینی گروهی از مردم خود را از سرزمین‌های بلازده‌ به منتهی الهیه شمال ...

ادامه مطلب »