آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - طلسم اژدها (نگاه خیره‌ی اژدها که اراده را تحلیل می‌برد)

طلسم اژدها (نگاه خیره‌ی اژدها که اراده را تحلیل می‌برد)

نگاه خیره و حیرت‌انگیز برخی اژدهایان قدرتمند که گلائرونگ و اسماگ نمونه‌های برجسته‌ی ایشان بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...