آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - طلابیشه (جنگل درختان مالورن طلایی)

طلابیشه (جنگل درختان مالورن طلایی)

نامی که برای لورین استفاده می‌شد، که به درختان مالورن طلایی که در آن سرزمین روییده بودند اشاره می‌کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

این چهار نامه از تالکین بخشی از مکاتباتی طولانی‌تر با یکی از طرفداران به نام ...