آخرین مقالات فرهنگنامه

ر

رستگار (لقبی برای ائارندیل دریانورد)

لقبی که به ائارندیل دریا نورد داده شد. زیرا او در اواخر دوران اول الف‌ها و انسان‌ها را از حکومت ستمگرایانۀ مورگوت نجات داد.

ادامه مطلب »

رام‌کننده پرندگان (از القابی که سارومان به راداگاست داده بود)

لقب تمسخرآمیزی که سارومان به راداگاست داده است و در حقیقت مفهوم آن نزدیک به معنای نام اصلیش آیوندیل می‌باشد.

ادامه مطلب »

راش (درختان بلندبالای جنگل‌های شمالی)

درختانی بلند و گسترده که در سرزمین میانه و به ویژه در مناطق شمالی آن می‌روییدند. مشهورترین جنگل راش، نلدورت در دوریات بود. هیریلورن درختی با سه تنه بود که لوتین در آن زندانی شده بود و شاید بزرگ‌ترین درخت راشی باشد که تا کنون روییده است.

ادامه مطلب »

راش‌استخوان (انتی که در حلقه ایزنگارد از دست رفت)

این نام به روایت پره‌گرین توک، حداقل در مورد انتی بلندبالا و خوش‌قواره به کار گرفته شده است. او توسط یک افشانه آتشین که توسط سارومان از زیر حلقه ایزنگارد بالا آمده بود، آتش گرفت. اما با آتش گرفتن او خشم ویرانگر جماعت انت‌ها شعله‌ور گشت و به اوج خود رسید.

ادامه مطلب »