آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - راش (درختان بلندبالای جنگل‌های شمالی)

راش (درختان بلندبالای جنگل‌های شمالی)

درختانی بلند و گسترده که در سرزمین میانه و به ویژه در مناطق شمالی آن می‌روییدند. مشهورترین جنگل راش، نلدورت در دوریات بود. هیریلورن درختی با سه تنه بود که لوتین در آن زندانی شده بود و شاید بزرگ‌ترین درخت راشی باشد که تا کنون روییده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...