آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - راش (درختان بلندبالای جنگل‌های شمالی)

راش (درختان بلندبالای جنگل‌های شمالی)

درختانی بلند و گسترده که در سرزمین میانه و به ویژه در مناطق شمالی آن می‌روییدند. مشهورترین جنگل راش، نلدورت در دوریات بود. هیریلورن درختی با سه تنه بود که لوتین در آن زندانی شده بود و شاید بزرگ‌ترین درخت راشی باشد که تا کنون روییده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...