آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Beeches

آرشیو برچسب: Beeches

راش (درختان بلندبالای جنگل‌های شمالی)

درختانی بلند و گسترده که در سرزمین میانه و به ویژه در مناطق شمالی آن می‌روییدند. مشهورترین جنگل راش، نلدورت در دوریات بود. هیریلورن درختی با سه تنه بود که لوتین در آن زندانی شده بود و شاید بزرگ‌ترین درخت راشی باشد که تا کنون روییده است.

ادامه مطلب »