خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مناطق و سرزمین ها (برگه 16)

مناطق و سرزمین ها

فالاس (قلمروی بندری گیردان)

منطقه ساحلی بلریاند غربی، که گیردان کشتی ساز از بندرگاه هایش در اگلارست و بریتومبار بر آن فرمان می راند.

دون‌لند (سرزمین وحشی دون‌لندی‌ها)

سرزمینی در مناطق شرقی اندویت، پایین بخش جنوبی کوهستان سفید. ساکنان جنگ‌طلب آن با عنوان دون‌لندی‌ها شناخته می‌شدند و دشمنان خونی روهیریم بودند.

نکته:

۱-دون‌لند توسط مردان تپه‌ها، که طی سال‌های تاریک از کوهستان سفید به شمال سفر می‌کردند بنا نهاده شد. یعنی که تاریخ تأسیس آن به دوره‌ی دوم باز می‌گردد. می‌دانیم حوالی سال ۱۸۰۰ دوره‌ی دوم، زمانی که نومه‌نوری‌ها شروع به اکتشاف در سرزمین میانه کردند وجود نداشت پس باید چند قرن پس از این تاریخ بنا نهاده شده باشد.

۲-در دوران‌هایی متفاوت در تاریخ، دون‌لند منزل گروه هابیت‌های استور و دورف‌های ریش‌دراز بود ولی معمولاً محل سکونت انسان‌ها به شمار می‌رفت.

دروویت یائور (سرزمین قدیمی پوکل)

نام به سرزمین‌های غربی بین رود ایزن و لف‌بویی، به ویژه کوهستان بالای آندراست اتلاق می‌شد. منطقه‌ی مذکور زمانی منزل گروه بزرگی از دروئداین یا مردم پوکل بود گرچه نمی‌توان با اطمینان گفت این مردم تا زمان جنگ حلقه جان به در بردند یا خیر.

گل رویا (ترجمه‌ی چوب‌ریش برای لوتلورین)

گالادریل، در زمان جوانی در والینور می‌زیست و مدت‌ها پس از آن در دره‌ای، در شرق کوهستان مه‌آلود در سرزمین میانه، در سرزمینی به نام لوریناند، یعنی دره‌ی طلا، سکنا گزید. همین زمان بود که نامش به لورین تغییر یافت. در اصل، لورین نام باغ‌هایی در والینور بود که ایرمو، والای رؤیاها در آن‌ها می‌زیست. پس می‌توان با چشم‌پوشی، لورین را به «سرزمین رؤیا» ترجمه کرد.

آن زمان، قلمروی گالادریل نام دیگری نیز به خود گرفت: لوتلورین. «Loth» واژه‌ی الفی «گل» یا «شکوفه» است و الف‌ها، آن را به لورین شکوفا ترجمه می‌کردند. (احتمالاً به شکوفه‌های زرین مالورن مشهور آن اشاره داشت.) ولی وقتی که چوب‌ریش نام را تفسیر کرد از ترجمه‌ی لفظ به لفظ آن استفاده می‌کرد. برای وی، لوتلورین صرفاً به معنی «گل رؤیا» بود.