خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنفالاس (از سرزمینهای ساحلی گوندور)

آنفالاس (از سرزمینهای ساحلی گوندور)

یک باریکه طولانی از سرزمین ساحلی که بین رودخانه لف نوی و مورتوند قرار دارد. از شمال به تپه های سبز پینات گلین محدود می شود. آنفالاس نام الفی این سرزمین است، نام این زبان در زبان مشترک لانگ استرند است که به معنی «ساحل طولانی» است.

درباره 3DMahdi