خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مناطق و سرزمین ها (برگه 15)

مناطق و سرزمین ها

فولد (منطقه‌ای در سرزمین‌های شاه روهان)

قسمت باستانی و تاریخی در سرزمین روهان در نزدیکی ادوراس که تخت شاهان در آلدبورگ شهر آن قرار داشت. نام آن از انگلیسی باستانی گرفته شده و به معنای قلب زمین است، نامی که اهمیت آن را در  روهان قدیم نشان می‌دهد.

فن مارچ (سرزمین‌های بایر امتداد رود مرینگ)

منطقه ای در شرق روهان میان جنگل فیرین و رودخانه‌ی مرینگ که مرز روهان با گوندور بود. مارچ کلمه‌ای قدیمی به معنای کناره است.

مرداب سرخ (تالاب‌های در امتداد جریان مرینگ)

معنی: احتمالا با کلمه سرگ که در سینداری به معنای خون است ارتباط دارد .

مکان:  بلریاند شمالی

سرزمین مردابی سرخ در قسمت فوقانی رود بزرگ سیریون و بین این رود و یکی از شاخه‌های فرعی آن به نام رود ریویل قرار داشت.

به عنوان یکی از گذرگاه‌های معدود کوه‌های شمالی بلریاند، سرزمین مردابی سرخ در اکثر جنگ‌ها نقش داشته و تاریخ طولانی و خونینی داشته. این تاریخ از اوایل دوران اول شروع می‌شود، از دومین جنگ بلریاند به نام جنگ زیر ستارگان –داگور نوین گیلیات-، که پیروزی بزرگی برای الف‌ها در برابر نیروهای مورگوت به ارمغان آورد. چه باقی اورک‌ها که از فالاس گریختند به وسیله‌ی کله گورم تا ایتل سیریون رانده شدند و در درون آب‌های سرخ افتادند.

در سال ۴۵۵ در داگور براگولاخ، فینرود و گروه کوچکی که به همراه داشت در این سرزمین گیر افتادند اما او به وسیله‌ی باراهیر نجات پیدا کرد و به نارگوتروند گریخت و این ابتدای دوستی فینرود با خاندان باراهیر بود و فینرود انگشتری به باراهیر بخشید.

ضد حمله‌ی الف‌ها در جنگی که اشک‌های بی‌شمار یا نیرنائت آرنوئدیاد نام گرفت، ۱۶ سال بعد اتفاق افتاد. در حالی که فینگون نیروهایش را در قسمت فوقانی سیریون حرکت می‌داد، میان مرداب‌ها و دژ باراد ایتیل, این همان جایی بود که قاصدان مورگوت، گلمیر را جلوی گروه الف‌ها شکنجه کردند و به قتل رساندند و گویندور برادرش برای انتقام گرفتن به اورک‌ها حمله کرد و جنگ بزرگ آغاز شد.

کمی بعد در پایان جنگ تورگان و مردمان گوندولین به این سرزمین رانده شدند.  هورین و هور به همراه مردان خاندان هادور در آن‌جا مقاومتی تشکیل دادند تا تورگان و مردمش بگریزند و به شهرشان بازگردند. و هور و تمام مردانش کشته شدند و هورین، تنها بازمانده قبل از اسیر شدنش ۱۷ نفر از افراد دشمن را کشت.

پس از ۲۸ سال شکنجه ، مورگوت هورین را رها کرد اما برای او مراقبانی گماشت. هورین در ابتدا به دنبال راهی برای رفتن به شهر مخفی گوندولین بود اما تورگان که بدگمان بود فریادهای “تورگان! تورگان! مرداب‌های سرخ را به یاد آور” را نادیده گرفت.

هاراد دور (سرزمین‌های سوزان دوردست جنوب)

سرزمین‌های دوردست جنوب گوندور. این اسم به معنای جنوب دوردست است، ( مانند هاراد نزدیک، سرزمین‌های جنوبی آشناتر). هاراد دور سرزمینی ناآشنا برای مردمان شمال غربی سرزمین میانه است. هرچند عده‌ای از مردمان درنده خوی آن در دوران سوم به شمال آمدند و در نبرد پله نور به نفع سائورون جنگیدند.

پستی‌های دور (سرزمین غربی شایر)

زمین های پستی که در سرحدات غربی شایر واقع بود و به طول ۱۲۰ مایل در غرب تا پل برندی واین کشیده شده بود . از وضعیت جغرافیایی آن اطلاعات زیادی در دسترس نیست غیر از شهری به نام گرین هولم که در آنجا ساخته شده . اینجا همان جایی است که فسترد از گرین هولم ، اولین والی سرحدات غربی که از این سرزمین تا تپه های برج ادامه دارد ، از آن آمده است .