خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - زاویه (سرزمین قدیمی استورها)

زاویه (سرزمین قدیمی استورها)

زمان: انتخاب شده برای سکونت توسط استورها بین سالهای ۱۱۵۰ تا ۱۳۵۶ دوران سوم (تقریبا ۲۰۶ سال).

مکان: در اریادور، در تلاقی رودخانه های هورول و لود واتر

نژاد: هابیت ها

بخش: استورها

فرهنگ: استورهای زاویه

معنی: نام زاویه به زاویه ای که توسط تلاقی رودخانه های هورول و لود واتر شکل گرفته است، اشاره دارد.

یادداشت: این «زاویه» نباید با زاویه ی لورین که آن نیز در نقطه ی تلاقی دو رود شکل گرفته؛ اشتباه شود.

استورها شاخه ای از نژاد هابیت ها بودند که در اواسط دوران سوم، پس از عبور از کوهستان مه آلود و رفتن به غرب، اریادور را برای سکونت انتخاب کردند. گفته شده است آنها در سال ۱۱۵۰ دوران سوم از گذرگاه ردهورن بیرون آمده و از آنجا در سرزمین های پهناور پراکنده شدند، و در کرانه ی رودخانه های موردعلاقه شان در جنوب تارباد و مرزهای دونلند سکنی گزیدند.گرچه مسکن اصلی آنان در گوشه ی شمالی تر زمین- زاویه- بین رودهای هورول و لود واترواقع بود، که در آن زمان به قلمرو رودائور تعلق داشت.

استورها فقط برای حدود دویست سال در زاویه باقی ماندند و سپس از آنجا نقل مکان کردند، اما در این زمان خویشانشان از هم جدا شده بودند. بعضی به غرب و شمال سفر کردند و نوادگان آنها نهایتا همان هابیت های بری و شایر شدند . بقیه به اطراف کوهستان مه آلود بازگشتند و برای اقامت به دره های آندوین بازگشتند. البته بعضی از اینها در سواحل رود گلادن سکنی گزیدند که اجداد مردمان گولوم شدند.

زاویه ی اریادور نباید با زاویه ی لورین اشتباه شود که بین رودهای سیلورلود و آندوین قرار دارد. آن زاویه حدودا دویست و پنجاه مایل به سمت غرب کوهستان فاصله دارد و یکی از ایالات الف های لورین، مردم گالادریم، می باشد.

درباره 3DMahdi

x

شاید بپسندید

متن ترانه ترک آخرین وداع (The Last Goodbye)

ترک «آخرین وداع» از آلبوم موسیقی فیلم «هابیت: نبرد پنج سپاه» است، این ترانه زیبا ...