خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آندوستار (سرزمین غربی در نومه نور)

آندوستار (سرزمین غربی در نومه نور)

دماغه غربی نومه نور که توسط خلیج الدانا از هیارنوستار در جنوب جدا شده است. آندوستار تقریبا به شکل مستطیل است، به عرض ۱۵۰ مایل از شرق تا غرب و طول ۱۰۰ مایل از شمال تا جنوب. از شرق با فوروستار و میتالمار مرز دارد اما از سایر جهات توسط اقیانوس محاصره شده است.

آندوستار منطقه حاصلخیزی است.به جز ساحل شمالی که زمین مرتفع تر و سنگلاخی تر می شود و جنگلهایش صنوبر دارد. در سواحل غربی اش  سه خلیج قرار دارد. شمالی ترین آنها خلیج آندونیه است. نومه نوری ها در سرزمینهای مرتفع اطراف این خلیج بندرگاه و شهر آندونیه را بنا کردند، جایی که اربابان آنها اجداد پادشاهان آرنور و گوندور بودند.

درباره 3DMahdi