خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - کوه ها و تپه ها (برگه 2)

کوه ها و تپه ها

آمون سول (تپه ای که انسان ها آن را ودرتاپ می خوانند)

زمان : برج در این منطقه بسال ۳۳۲۰ دوران دوم ساخته، و در سال ۱۴۰۹ دوران سوم سوزانده و نابود شد.

مکان: در شرق بری، منتهی الیه جنوبی تپه های ودر

نام های دیگر: ودرتاپ

نام الفی تپه ای که در میان انسان ها ودر تاپ خوانده می شود و در سرحد جنوبی تپه های ودر سر بر آورده است.

آمون سول در نزدیکی مرکز پادشاهی باستانی آرنور قرار داشت و الندیل برجی بلند روی قلّه اش برای نگهداری پلان تیر سرزمینش ساخته بود. در سالهای بعد آرنور به سه فرمانروایی کوچک تر تجزیه گشت و برج آمون سول نقطه ای قرار داده شد که این سه بهم می رسیدند. بالاخره این برج توسط نیرو های انگمار نابود شد اما پلان تیر را از آنجا خارج و به فورنوست برده شد.

در پایان دوران سوم برج آمون سول برای قرن ها ویرانه بود ولی همچنان بلند ترین نقطه تا مایل ها آن سو تر در آن نواحی باقی ماند. اینجا بود که گندالف با سواران سیاه مبارزه کرد و بعد ها نیز فرودو در گودی زیر تپه مجروح شد.

آمون تریت (تپه نگهبانی)

تپه ای صخره ای که دژ میناس تریت روی آن واقع شده است. شهر در کناره های پرشیب تپه توسط سنگ تراشان ماهری از دونه داین با باریک تر شدن پایه های سنگی در هر قسمت به هفت طبقه ساخته شده است.

نام آمون تریت احتمالا بعد ها به شهر داده شد (از میناس تریت، نامی که در سال ۲۰۰۲ دوران سوم به شهر داده شد). قبل از آن شهر و به تبع آن تپه نیز احتمالا با نام میناس آنور شناخته می شد، اما مدرکی موثق برای این ادعا در دست نیست.

آمون اویی لوس (کوه همیشه سفید)

ترجمه سینداری برای نام کوئنیایی، اویولوسه. کوه برف همیشگی که در میان پلوری، بلند ترینِ جمله کوه های زمین، سر برآورده و بیشتر با نام تانیکوئتیل، کوه سپیدی که بر قله آن تالار های مانوه و واردا واقع است، شناخته می شود؛ و بر فرازش آن دو میتوانند همه پهنه آردا را ببینند.

آمون آمارت (معنای تحت الفظی کوه نابودی)

آتش فشان بسیار بزرگی که در قلب فلات گورگوروت قرار داشت و در زبان الفی با نام اورودروین، کوه آتش، شناخته می‌شد. ولی در اواخر دوره‌ی دوم در میان گوندوری ها نام جدیدی به خود گرفت. در سال ۳۴۲۹، تنها کمی بیش از یک قرن بود که قلمرو شان تاسیس شده بود. و سائرون از زمان سقوط نومه نور دیگر دیده نشده و اورودروین نیز در آن زمان خاموش گشته بود. ولی حالا یک بار دیگر با فعالیت دوباره اش، گوندوری ها را از بازگشت سائرون آگاه ساخت. و بدین ترتیب بود که نام الفی جدیدی بر کوه آتش نهادند. آمون آمارت به معنای تپه‌ی نابودی که به طور کلی کوه نابودی معنا گردید.

نگرانی گوندوری ها به جا بود و همان شد که تصور می‌کردند. سائرون فورا نیرویی به افل دوآت فرستاد و میناس ایتیل را تصرف کرد. این واقعه، آغاز جنگ آخرین اتحاد بود که دوازده سال به طول انجامید و سرانجام سائرون شکست خورد.

این که آیا نام آمون آمارت پس از آن وقایع همچنان مورد استفاده قرار می‌گرفته یا خیر مشخص نیست. ولی آنچه که مشخص است، نام الفی آن یعنی اورودروین همچنان به عنوان رایج ترین نام، مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اگرچه در زبان انسان ها، شکل ترجمه‌ شده‌ی آمون آمارت بسیار رایج تر بود. تا آنجا که در تمام دوره‌ی سوم، نام آن کوه در زبان مردمان سرزمین های غربی ، همچنان «کوه نابودی» باقی ماند.

آمون اوبل (تپه ای دارای استحکامات در مرکز بره تیل)

تپه ای که جنگل بره تیل در اطراف آن قرار داشت. اکثر مردم جنگلی بره تیل در اواخر دوران اول در آنجا و داخل یک حصار چوبی که به نام افل براندیر شناخته می شد، سکونت داشتند.