آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - ریمون (ناحیه‌ای از کوهستان سفید)

ریمون (ناحیه‌ای از کوهستان سفید)

نامی باستانی برای گروهی از پرتگاه ها و صخره ها در نوار شمالی کوهستان سفید. در میان آنها یک بلندی مشهور به نام مین-ریمون قرار داشت که اولین آتشگاه گوندور در آنجا بنا شده بود که گاهی توسط بعضی افراد و به خصوص مردم دروادین ریمون نامیده می‌شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...