خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - کوه ها و تپه ها (برگه 10)

کوه ها و تپه ها

دول باران (آخرین تپه‌ی جنوبی کوهستان مه‌آلود)

تپه‌ای در سرزمین روهان که آخرین پاسگاه مرزی، در رشته‌ی شمالی کوهستان مه‌آلود است. همین‌جا بود که پره‌گرین توک به درون پلان‌تیر اورتانگ نگریست.

دین (تپه‌ای در شرق جنگل دروآدان)

نامی به معنای سکوت که به تپه-فانوس آمون دین اشاره می‌کرد. تپه‌ی مذکور، حاشیه‌ی شرقی جنگل دروآدان را مشخص می‌کرد و بر قله‌ی آن، شرقی‌ترین فانوس گوندور قرار داشت. در جنوب آمون دین، جنگل خاکستری بود که انتهای شرقی دره‌ی استون‌وین را می‌پوشاند. از همین‌جا بود که تئودن و سوارانش در حالی که برای رهایی میناس تیریت می‌راندند بیرون آمدند.

کوهستان تاریک (نامی برای کوهستان سیاه‌بیشه)

نام اصلی رشته تپه‌هایی جنگل‌پوش که در سراسر بخش شمالی سبزبیشه‌ی عظیم قرار داشتند و نام آن، ترجمه‌ی الفی امین دوییر است. وقتی که سایه‌ی دور گولدور بر جنگل افتاد نام آن به سیاه‌بیشه تغییر کرد و این رشته تپه‌ها را کوهستان سیاه‌بیشه خواندند.

کوهستان مانوه (قله شاه مهین)

نامی برای تانیکوئتیل، کوه همیشه سفید در میان کوهستان پلوری، که والینور را از شرق محافظت میکند. بر قله آن ایلمارین قرار دارد، تالارهای مانوه شاه مهین و همسرش واردا النتاری. در دامنه های این کوه و در زیر تالارهای مانوه خانه بسیاری از وانیار قرار دارد، که برای برخورداری از نور دو درخت از تیریون به آنجا آمده بودند.

کوهستان آهن (حصار کوهستانی اوتومنو)

ارد انگرین، کوهستانی در شمال جهان که ملکور برای محافظت از دژ اوتومنو بوجود آورد. دژ کوچکتر او آنگباند نیز در داخل این حصار بود.