خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - کوه ها و تپه ها (برگه 8)

کوه ها و تپه ها

ودرتاپ (بلندترین تپه‌ی سلسله‌ی ودر هیلز)

نامی که انسان‌ها بر آمون سول، جنوبی‌ترین تپه در میان ودر هیلزِ اریادور گذاشته بودند. در ابتدای دوران سوم، برج آمون سول بر سر همین تپه بود.

نکته:

تاریخ بخش اعظم دژ ودر هیلز به زمان ارگه‌لب اول (دوران سوم۱۳۴۹-۱۳۵۶) بازمی‌گشت و تنها چند دهه بر جا ماند تا آن که نیروهای آنگمار آن را برانداختند. برج آمون سول بر ودرتاپ اما بسیار قدیمی‌تر بود و یکی از پلانتیری‌ پادشاهی شمالی را از زمان پایه‌گذاری آرنور در خود داشت.

ودر هیلز (تعدادی تپه از که ودرتاپ به سمت شمال شکل گرفته‌اند)

نام انسان‌ها برای سلسله‌ی شمالی-جنوبی تپه‌ها در اریادور مرکزی که در دوران باستان، بخشی از مرز سرزمین‌های آرتداین و رودائور را تشکیل می‌داد. ودرتاپ یا آمون‌ سول در انتهای جنوبی این سلسله قرار داشت.

دیوارهای موریا (صخره‌های غربی کوهستان موریا)

در اوج قدرت اره‌گیون، جاده‌ای از آن سرزمین به جانب غربی کوهستان مه‌آلود می‌رفت. در پلکان آبشار، به صخره‌ی کوچکی می‌رسید بعد از دره‌ی کم‌عمقی که رو به جانب شرق داشت پایین می‌رفت و به دیوار صلبی می‌رسید که کسی نمی‌توانست از آن بالا برود: دیوارهای موریا.

در انتهای جاده، دروازه‌ی غربی موریا بود که آن زمان، بیشتر مواقع باز بود و دورف‌های نگهبان دروازه از آن مراقبت می‌کردند. اواسط دوره‌ی دوم، جنگ‌ الف‌ها و سائورون، از اره‌گیون ویرانه‌ای به جا نهاد و دروازه‌ی غربی بسته شد. دروازه، به لطف مهارت سازندگانش، در دیوارهای موریا پنهان ماند و تنها به دست کسانی باز می‌شد که گذرواژه را می‌دانستند.

انتهای دیوار (انتهای شرقی دیوار بلند)

تپه‌های کم ارتفاع بله‌ریاند شرقی که نشانگر انتهای شرقی دیوار بلند آندرام بود و معمولاً با اسم الفی‌اش، رامدال به آن اشاره می‌کردند. تپه‌ها اندکی نزدیک به شمال جنگل بزرگِ تائور-ایم-دیوناث قرار داشت که چندان دور از آمون ارب نبود.

کوه آتش (نامی برای اورودروین)

مکان: موردور شمالی

نام‌های دیگر: آمون آمرات، کوه هلاکت، اورودروین، کوهستان آتش

نامی که به ندرت برای آتشفشان اورودروین که در سرزمین موردور قرار داشت، به کار می‌رفت.  جایی که حلقه یگانه ساخته شد.