خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - کوه ها و تپه ها (برگه 7)

کوه ها و تپه ها

خلنگ‌زار (پژمرده محل پرورش اژدهایان)

کوهستان خاکستری در مناطق شرقی خود به دو شاخه تقسیم می‌شد و دره‌ای باریک میان دو شاخه‌ی مذکور بود. در کف دره‌ی شرقی-غربی میان کوه‌ها خلنگ‌زاری بود که توسط ساکنان آن سوخته و سیاه شده بود. این خلنگ‌زار پژمرده در شمال سرزمین میانه به عنوان محل پرورش اژدهایان شهرت داشت و از آن می‌ترسیدند. زمانی اژدهایان کوهستان خاکستری و زمین‌های فراسوی آن را در اختیار داشتند و حتی در سال‌های انتهایی دوران سوم، اسماگ اژدها هنوز ساکنان شمال را می‌ترساند. اسماگ آخرین اژدهای بزرگ بود ولی می‌دانیم که انواع پایین‌تر این موجودات باقی ماندند و شاید هنوز برای بقای نژاد خود به خلنگ‌زار پژمرده برمی‌گردند.

کوهستان سفید (قله‌هایی برف‌پوش که گوندور و روهان را از یکدیگر جدا می‌کردند)

کوهستان سفید را به نام ارد نیمرایس نیز می‌شناختند که در رشته‌کوه‌های جنوب غربی اماکن شناخته شده‌ی سرزمین میانه با اهمیت به شمار می‌رفت. اواخر دوران سوم، کوهستان سفید مرز شمالی گوندور و مرز جنوبی روهان به شمار می‌رفت.

کوه سفید (نام تانیکوییتیل)

نامی که آدمیان به تانیکوییتیل، بلندترین کوه دنیا داده بودند. کوه سفید در مرزهای شرقی والینور قرار داشت و مانوه و واردا بر قله‌اش می‌ایستادند.

دره‌ی فولد غربی (دره‌ی پهنی در کوهستان سفید)

کوهستان سفید، دیوار جنوبی فولد غربی را تشکیل می‌داد و در بخشی از آن رشته‌کوه، دره‌ی پهنی بود که چندین مایل گسترده شده بود: دره‌ی فولد غربی. در بخش غربی آن، دره‌ی باریک‌تری به کوهستان می‌رسید. آن را تنگه‌ی گودی می‌خواندند که ورودی به گودی هلم بود. همین‌جا بود که وقتی دون‌لندی‌ها به سرزمین روهان هجوم آوردند اهالی در آن پناه گرفتند. قرن‌ها بعد، ارتش سارومان به دره هجوم آورد در نبرد شاخ‌آواز شکست خورد.

نسخه‌ی قبلی دو برج، حاوی اشتباهی کوچک ولی مهم در رابطه با دره‌ی فولد غربی است. در حالی دست‌نوشته‌ی اصلی تالکین مشخص می‌کند خود دره «خلیجی بزرگ در کوهستان» بود، متن در جریان چاپ تحریف شد و «خلیج بزرگ» آن، ظاهراً به تنگه‌ی گودی اشاره می‌کند تا تمام دره. در نسخه‌های بعدی کتاب، این دوگانگی تصحیح شد.