خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - کوه ها و تپه ها (برگه 6)

کوه ها و تپه ها

تپه برهنه سر (ارتفاعات صخره‌ی آمون رود)

تپه آمون رود از خشکی‌های جنوبی جنگل بره تیل سر برآورد. وجه تسمیه آن غیر از رویش سره گون‌های قرمز در آنجا، به خاطر آن است که برآمدگی تپه از میان صخره های برهنه، سر برآورده است.

این تپه در اصل محل اسکان دورف‌های خرد بود (آنها به آمون رود، شارب‌هوند می‌گفتند). مدتی بعد،این تپه اقامت گاه تورین و دارو دسته یاغی او شد.

کرین آمروت (تپه‌ای در مرکز لورین)

تپه‌ی آمروت در مرکز لورین که محل خانه پادشاه بود تا زمانی که وی گم شد. آراگورن و آرون قرن‌ها بعد پیمان نامزدی خود را آنجا منعقد کردند.

کارادراس (شاخ سرخ)

«...کارادراس در برابرشان قد برافراشت: قله ای پر صلابت، و روی نوک آن برف مثل نقره، اما با دیواره های جانبی پرشیب به رنگ سرخ مات، گویی که آن را به خون آغشته باشند

یاران حلقه، کتاب دوم – فصل۳: سفر حلقه به سوی جنوب

 

شاخ سرخ یکی از مشهورترین قلل کوهستان مه آلود است که گذرگاه شاخ سرخ در زیر آن قرار دارد. نه عابر (یاران حلقه) در پویششان به سمت کوه هلاکت سعی کردند از این گذرگاه عبور کنند.

دره‌ی ساحر (نان کورونیر در کوهستان مه‌آلود)

در دره‌ی بالایی ایزن، رود از آخرین بلندی‌های جنوبی و تپه‌های کوهستان به سمت جنوب می‌رفت و به شکاف روهان می‌رسید. دونه‌داین در سال‌های نخستین اقامتشان در سرزمین میانه، در دره‌ی مذکور دژی نفوذناپذیر ساختند که حلقه‌ای از سنگ داشت: آنگره‌نوست یا چنان که در زبان روهیریم که مدت‌ها بعد آن‌جا سکنی کردند شهرت داشت آیزن‌گارد.

بیش از دو دهه پیش از جنگ حلقه، سارومان ساحر نزد برن کارگزار در میناس تیریت آمد و خواست که آیزن‌گارد را به عنوان محل اقامت به وی ببخشند. برن که در داشتن متحد قدرتمندی در شکاف روهان منفعت می‌دید موافقت کرد و کلید ارتانک را به سارومان داد. از آن زمان به بعد، دره‌ای که آیزن‌گارد در آن قرار داشت نان کورونیر نام گرفت که به شکل تحت اللفظی به معنی دره‌ی سارومان است. کورونیر معادل الفی نام سارومان بود ولی وقتی وارد گویش مشترک شد صرفاً معنی دره‌ی ساحر می‌داد.