خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - کوه ها و تپه ها (برگه 11)

کوه ها و تپه ها

کوه های آهن

مجموعه کوه هایی در شمال شرق سرزمین میانه، جایی که قلمرو دورفها توسط گرور پسر دائین اول پس از رانده شدن بوسیله اژدها از کوهستان خاکستری بنا نهاده شد.

ایرنساگا (سلسله قللی در کوهستان سفید)

انبوه کوه های لبه شمالی کوهستان سفید، به علت قله های دندانه دارش به آن در زبان روهیریم لقب ایرنساگا به معنای” اره آهنی” داده شده بود. این کوه ها ادوراس را در شمال از دون هارو در جنوب جدا می کرد، و جاده بین این دو در طول دره رود اسنوبورن در سمت شرق ایرنساگا امتداد داشت.

زیراک زیگیل (سیم کوه)

نام دورفی برای کوهستان کلبدیل یا سیم کوه، در بالای قلمرو دورفهای خازاد-دوم. بر قله آن برج دورین قرار دارد، و گندالف در این مکان با بلای جان دورین پیکار کرد.

زیراک

کوتاه شده زیراک زیگیل، نام دورفی برای کوهستانی که دیگر نژادها به آن کلبدیل یا سیم کوه گویند.

پینات گلین (تپه‌های سرسبز غرب گوندور)

منطقه‌ی مرتفعی در منتهی الهیه غربی گوندور که از غرب، به رود لفنویی و از شرق به مورتوند ختم می‌شد. پینات گلین، پشت ساحل طویلی به نام انفالاس یا لنگ‌استرند قرار دارد. نام آن را به «تپه‌های سبز» ترجمه کرده‌اند (ولی نباید آن را با تپه‌های سبزی که در سراسر شایر هستند و از شمال پینات گلین فاصله دارند اشتباه گرفت.) در زمان جنگ حلقه، ارباب این منطقه، هیرلویین عادل بود. او سیصد تن از سربازانش را برای دفاع از میناس تیریت فرستاد که همگی سبزپوش بودند، که گویا در تپه‌های پینات گلین مرسوم بود. هیرلویین هرگز به خانه، به تپه‌های سبز بازنگشت. در نبرد میدان‌های پله‌نور کشته شد.